11 квітня 2013

Щодо виборних органів в профспілці

 

 

Роз’яснюємо, що статею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено, що профспілка, її організації здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). Так як профспілка та її організації створюються для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок, то ці повноваження у статуті профспілки покладаються на її виборні органи. На рівні профспілки цими органами, як правило, є З’їзд, Рада та Президія, а на рівні первинної профспілкової організації – профспілкові збори та профспілковий комітет.

[ Детальніше... ]