29 січня 2015

Щодо діяльності профорганізацій у Донецькій і Луганській областях

 

Щодо діяльності профорганізацій у Донецькій і Луганській областях


        
Федерація профспілок України з болем сприймає страждання людей, які потерпають у результаті бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Беручи до уваги, що чимала кількість профспілкових організацій Донецької та Луганської областей перебувають одночасно на територіях, підконтрольних як українській владі, так і на окупованій, департаментом розвитку профспілкового руху розроблено методичні рекомендації всеукраїнським профспілкам щодо взаємодії зі своїми організаціями.

[ Детальніше... ]

Звіти і вибори в профспілках

 

Звіти і вибори в профспілках

 

Нині в членських організаціях Федерації профспілок України та їх структурних ланках проходять звіти і вибори. Виборні профспілкові органи звітують про свою діяльність та визначають пріоритетні напрями подальшої роботи в умовах різкого погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

[ Детальніше... ]

Роль громадянського суспільства

 

Роль громадянського суспільства

 

У ХХІ столітті роль громадянського суспільства набуває все більшого значення. Діяльність громадських організацій у публічному житті країни вважається невід’ємним елементом сталої демократії. Крім того, розвинене громадянське суспільство є однією з головних умов побудови соціальної держави, де забезпечуються права і свободи громадян, викорінення бідності, особливо працюючої людини, створені умови для розвитку особистості.

[ Детальніше... ]