червня 2017

13 червня 2017

Звіт про роботу факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ за 2016/2017 навчальний рік

ФПК звітує

 

У сучасних умовах вимоги до профспілкової роботи все зростають. Велике значення має формування ефективної кадрової політики профспілок, яка передбачає організацію роботи по створенню та зміцненню кадрового резерву, забезпечення припливу молодих кадрів до складу виборних профспілкових органів. Для кожної профспілкової організації важливе значення мають кадри, так як результати діяльності профспілкової організації багато в чому залежать від авторитету, професіоналізму, рівня підготовки і компетентності голови профспілкової організації та його команди. Для того, щоб відповідати сучасним вимогам, домогтися успіху в роботі щодо ефективного захисту соціально-трудових прав та інтересів трудящих профспілковий працівник повинен володіти професіоналізмом і відповідальністю. Сучасні соціально-політичні та економічні реалії зумовлюють необхідність у підвищенні якості підготовки сучасних профспілкових лідерів, готових до поновлення знань, самоосвіти, особистісного зростання. Чим вище рівень і якість навчання профспілкового активу, тим більш успішна його діяльність по захисту прав та інтересів членів профспілки.

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ПВНЗ “Харківський соціально-економічний інститут” – осередок профспілкового навчання для профспілковців різних галузей як Харківщини, так і інших регіонів України, який у своїй повсякденній діяльності продовжує використовувати тривалий досвід профспілкового навчання на Харківщині із забезпечення якісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, традиції з підготовки якісного кадрового резерву профспілок України, які були закладені ще у 1930 році при заснуванні у Палаці Праці м. Харкова Всеукраїнської вищої школи профспілкового руху.

ФПК ХСЕІ – це базовий центр профспілкового навчання профактиву, який надає консультативну, методичну, практичну допомогу профспілковим організаціям різних рівнів і галузей в організації та проведенні навчання профактиву, виступає ініціатором проведення конференцій, круглих столів, тематичних диспутів, присвячених діяльності профспілок, формує прямі зв’язки з профспілковими, державними, приватними та іншими структурами, діяльність яких пов’язана з проблемами профспілкового руху і соціального розвитку, бере активну участь у організації заходів з питань профспілкового напрямку діяльності, їх підготовці і проведенні.

Навчання профспілкових кадрів і активу здійснюється силами лекторської групи ФПК зі складу провідних викладачів як ХСЕІ, так і інших харківських ВНЗ, спеціалістів Об’єднання профспілок Харківської області, органів державної та виконавчої влади, громадських організацій. Факультет активно співпрацює з ОПХО, обласними галузевими комітетами профспілок, первинними профспілковими організаціями Харківщини і також з профспілками інших областей України, з профспілками країн СНД у питаннях забезпечення профспілкової діяльності, проведенні сумісних заходів, профспілкового навчання, з питань навчально-методичного забезпечення при проведенні навчання профактиву, консультаційно-інформаційного забезпечення діяльності профспілкових організацій всіх рівнів з питань підвищення ефективності профспілкової роботи, організації ефективного захисту прав і інтересів членів профспілок.

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту у 2016/2017 навчальному році продовжив свою діяльність щодо проведення профспілкового навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників і профактивістів. За 2016/2017 навчальний рік пройшли перепідготовку, підвищили кваліфікацію 967 чоловік (голови профкомів, їх заступники, голови постійних комісій, профгрупорги, голови цехкомів та ін.).

Здійснювалось навчання профкадрів і активу як на базі інституту, так і на базі обласних галузевих комітетів. Активну роботу з підвищення кваліфікації профактиву проводили на протязі усього навчального року обласні галузеві комітети: профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості, працівників охорони здоров’я, освіти і науки, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, державних установ, Національної Академії наук України, культури, працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та інших, які регулярно проводять навчання профспілкового активу своєї галузі.

На початку навчального року була оновлена лекторська група ФПК зі складу провідних викладачів як нашого профспілкового інституту, так і інших харківських ВНЗ, спеціалістів Об’єднання профспілок Харківської області, обласних галузевих комітетів профспілок, провідних фахівців Департаментів Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Держпраці у Харківській області, Відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості.

 

Було доповнено і оновлено перелік тем лекцій для профактиву, складені тематичні плани навчання. Розроблялися для проведення занять з профактивом програми навчання з урахуванням рекомендованих ФПУ планів навчання профспілкового активу. До навчальних планів у процесі роботи вносились корективи, зміни, доповнення з урахуванням запитів, побажань обласних галузевих комітетів, первинних профспілкових організацій.

ФПК ХСЕІ продовжує роботу щодо впровадження в навчальний процес сучасних активних методів навчання, зокрема таких, як тренінги, ділові ігри, лекції-практикуми, аналіз і розв’язання конкретних ситуацій, бесіди за круглим столом, консультації досвідчених профспілкових фахівців.

При підготовці до проведення семінарських занять з профактивом для актуалізації тематики лекцій, поєднання теорії з практикою викладачі – члени лекторської групи ФПК радяться із представниками профспілок з актуальних питань і проблем сьогодення профспілкових організацій, галузі. Для слухачів-профактивістів, залежно від тематики семінарів, готується роздатковий методичний матеріал, підбираються й запрошуються лектори-тренери профспілкового навчання.

З метою надання практичної допомоги профспілковим активістам на факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів продовжує діяти консультаційний пункт, де проводяться індивідуальні консультації з головами і членами профкомів первинних профспілкових організацій. Профспілкові активісти мають можливість постійно працювати з матеріалами тематичних кабінетів з основних напрямків роботи профспілок: профспілкової роботи, соціального захисту трудящих, організаційно-масової роботи профспілок, колективно-договірної роботи, охорони праці, соціального менеджменту. Проводяться для профспілковців заходи на базі Міжрегіонального науково-методичного навчального центру з охорони праці та екології (МНМНЦ) Харківського соціально-економічного інституту.

 

 

 

 

На факультеті діє куточок лектора ФПК, де при підготовці до лекцій перед профактивом викладачі мають можливість ознайомитися з інформаційно-методичними матеріалами з основних напрямків профспілкової роботи, Постановами ФПУ і ОПХО. Для лекторів постійно створюються тематичні добірки матеріалів для підготовки занять з профактивом.

Відбувається постійно моніторинг інформації профспілкової тематики, створюються інформаційні тематичні огляди. Йде підготовка, розробка, накопичення матеріалів - формується інформаційно-ресурсний центр профспілкового руху для забезпечення потреб профспілкового навчання. За замовленнями обласних галузевих комітетів для використання при проведенні семінарських занять із профактивом в первинних профспілкових організаціях здійснюється підбір тематичних інформаційно-консультативних методматеріалів.

Для профактиву і лекторів профспілкового навчання при ФПК в кабінеті профспілкової роботи факультетом постійно проводиться робота зі створення, формування комплектів тематичних матеріалів друкованих періодичних видань та інтернет-джерел з актуальних питань профспілкового руху, продовжується робота зі створення фонду методичних рекомендацій в друкованому і електронному вигляді з усіх напрямків профспілкової діяльності та електронного реєстру профспілкових викладачів – членів лекторської групи ФПК ХСЕІ. Продовжує поповнюватися фонд фотоматеріалів профспілкової тематики в електронному вигляді, фонд мультимедійних презентацій для навчання профактиву.

На факультеті, в кабінеті профспілкової роботи, для профспілкових працівників створена можливість ознайомлення з постійно-діючою виставкою методичних рекомендацій для профспілкового активу, що підготовлені членами лекторської групи ФПК.

 

Постійно функціонує на ФПК ХСЕІ виставка навчально-методичних посібників для профспілкового активу, яка регулярно поповнюється новими методичними розробками. В бібліотеці ХСЕІ оформлена постійно-діюча виставка посібників на допомогу профактиву, підготовлених членами лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профкадрів ХСЕІ.

 

Посібники для профактиву, які підготовлені членами лекторської групи ФПК, використовуються для навчання не тільки профактиву Харківщини, але й інших областей України.

В період з 7 по 11 вересня 2016 року за участі членів лекторської групи ФПК ХСЕІ на виїзному навчальному семінарі, який був проведений для профспілкового активу Харківської Укрелектропрофспілки обговорювались питання сучасних психологічних питань спілкування і взаємодії людей у суспільстві, вирішення конфліктних ситуацій; ефективне лідерство в профспілках; засоби лідерського впливу; імідж лідера; риторика для лідера.

 

 

06 жовтня 2016 року за участі факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту відбулось навчання профспілкових кадрів і активу Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (Голова Благовещенська Альона Вікторівна).

Лекцію за темою «Мотивація як основа успішної профспілкової роботи» для профспілкового активу галузі охорони здоров’я Харківського регіону проводила Степанова Лариса Борисівна – член лекторської групи ФПК, в.о. проректора з навчальної роботи, ст. викладач кафедри «Соціології та соціальної роботи» ХСЕІ.

Слухачі одержали повну і всебічну інформацію за темою лекції. Особливу зацікавленість у учасників навчання визвали такі питання як:

- сучасний стан та новий зміст проблеми мотивації профспілкового членства

- теоретичний аспект проблеми: теорії мотивації та їх прикладне значення для практичної діяльності профспілкового лідера

- мотивація членства в профспілках - стратегічний ресурс розвитку організації.

 

Профспілкові працівники взяли активну участь у навчальному процесі і зазначили, що отримані знання необхідно застосовувати в практичній профспілковій діяльності. Лектору і організаторам навчання було висловлено щиру подяку.

 

07 жовтня 2016 року проведено навчання для молодіжного активу Харківської Укрелектропрофспілки. Були розглянуті питання особливостей взаємодії профспілкового мотиватора, роботи з конфліктними типами особистостей, стресостійкості профспілкових активістів. Лектором заходу виступила кандидат психологічних наук, доцент, член лекторської групи ФПК ХСЕІ Харцій Олена Миколаївна.

 

Також були розглянуті питання практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Заступник начальника відділення Національної служби посередництва та примирення Клочко Г.С. кваліфіковано доповіла про стан справ в області, навела конкретні приклади боротьби за права трудящих. Голова Молодіжної ради, завідуючий організаційним відділом Харківської Укрелектропрофспілки Проскурня О.О. доповів молоді про заходи щодо реалізації плану роботи ради, про молодіжний профспілковий рух галузевої Профспілки та Федерації профспілок України. В роботі заходу прийняли участь голова Харківського обкому Укрелектропрофспілки Кригін М.І., начальник територіального відділення НСПП Лайков С.М.

 

19-20 жовтня 2016 року у місті Львів за участі членів лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту на базі Готельно-навчального комплексу «Гетьман» Об’єднання профспілок Львівщини відбулось навчання профспілкового активу Дорожної профспілкової організації Львівської залізниці (Голова – Сенишин Андрій Андрійович). Навчально-практичний семінар «Підготовка сучасних профспілкових лідерів» для новообраних голів профкомів було організовано і проведено на високому рівні. Для проведення профспілкового навчання були створені всі необхідні умови, що сприяло плідній та результативній роботі лекторів-тренерів і слухачів.

На початку навчального семінару голова Дорпрофсожу Львівської залізниці А.А. Сенишин окреслив основні проблемні питання, які є актуальними на сучасному етапі для галузі та для Львівської залізниці зокрема, акцентував увагу на вдосконаленні профспілкової роботи щодо захисту прав та інтересів залізничників. Представники відділів Дорожної профспілкової організації Львівської залізниці надали інформацію за основними напрямками профспілкової діяльності: з питань фінансової, правової, організаційної роботи профспілок, охорони праці.

 

На семінарі лектор-тренер профспілкового навчання Степанова Лариса Борисівна – член лекторської групи ФПК, в.о. проректора з навчальної роботи ПВНЗ «ХСЕІ», ст. викладач кафедри «Соціології та соціальної роботи» ХСЕІ провела тренінги: «Мотивація профспілкового членства (психологічний аспект проблеми)», «Профспілковий лідер: вміння переконувати і перемагати. Проведення переговорів у профспілковій роботі».

Також були проведені ділова гра «Модель сучасної профспілкової організації» і тестування «Самооцінка стратегій у переговорному процесі». Учасники навчання були забезпечені інформаційно-довідковими матеріалами з питань семінару та матеріалами для тренінгів.

У ході занять було використано велику кількість презентаційних матеріалів, застосовано інтерактивні методи навчання. В процесі навчання слухачі мали можливість обмінятися досвідом і подискутувати, проаналізувати реальні приклади з роботи та напрацювати пріоритетні напрямки профспілкової діяльності. Усі учасники семінару отримали суттєвий обсяг корисної інформації та практичні поради щодо особливостей роботи сучасних профспілкових лідерів.

Семінар було завершено, але активне співробітництво профспілкових викладачів Харківщини і профспілковців Львівщини на ниві профспілкового навчання обов’язково буде продовжено.

 

01 листопада 2016 року на базі факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту для профспілкового активу Харківщини було проведено навчання на тему: «Представникам профспілок про нові рішення Уряду України щодо удосконалення порядку надання населенню житлових субсидій».

 

Організаторами навчання виступили Об’єднання профспілок Харківської області, Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації і профспілковий ВНЗ. Участь у семінарі взяли понад 50 представників 42 профспілкових організацій. Проводила семінар Балєва Ольга Миколаївна – начальник відділу пільг та житлових субсидій Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації. Слухачі семінару були ознайомлені з нормативно-правовою базою порядку надання населенню житлових субсидій. В процесі навчання акцентувалася увага на нових рішеннях Уряду України щодо удосконалення порядку надання субсидій. На семінарі було роз’яснено багато питань порядку надання населенню житлових субсидій, наведено і розглянуто низку практичних прикладів. Усі присутні були активними учасниками процесу навчання. Лектор змістовно відповіла на численні запитання слухачів. Семінар викликав велику зацікавленість у його учасників.

 

09 грудня 2016 року у ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут» за участі факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ відбулось навчання профспілкового активу профспілкової організації Харківської філії ПАТ «Укртелеком». Навчання профспілкових кадрів і активу є важливим напрямком в роботі Профспілкової організації Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (Голова Савінова Олена Григорівна). Семінар-навчання був проведений для профгрупоргів та голів цехових профспілкових організацій ПО ХФ ПАТ «Укртелеком», голів ППО інших харківських підприємств галузі.

Відкриваючи семінар, голова профспілкової організації Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Олена Григорівна Савінова наголосила на надзвичайній актуальності важливої складової підвищення ефективності роботи профспілок – ефективному навчанні профспілкових кадрів та активу. У своєму виступі профспілковий керівник розглянула низку практичних питань, які пов’язані з роботою профспілкової організації в умовах сьогодення. В роботі семінару також взяли участь директор Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Савченко Юрій Леонідович та директор департаменту управління персоналом та організаційного розвитку ХФ ПАТ «Укртелеком» Лисенко Наталія Миколаївна, які надали представникам профспілкової організації повну і всебічну інформацію з нагальних питань роботи підприємства.

 

З лекцією «Дотримання трудового законодавства при скороченні та звільненні працівників» перед профспілковими активістами виступила Храпач Наталія Петрівна – член лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ, начальник відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці у Харківській області.

Тренінг за темою «Стресостійкість в профспілковій роботі: вимоги сучасності» для профактиву проводила Харцій Олена Миколаївна – член лекторської групи ФПК ХСЕІ, доцент кафедри соціальної психології ХДАК, кандидат психологічних наук, доктор філософії.

В процесі інтерактивного навчання учасники семінару отримали суттєвий обсяг корисної інформації та практичні поради щодо особливостей роботи сучасних профспілкових лідерів.

 

При проведенні навчання слухачі спілкувалися, приймали участь у дискусіях. Профспілкові активісти були зацікавлені в навчальному процесі і прийняли активну участь у проведенні семінару.

 

26 січня і 23 лютого 2017 року члени лекторської групи ФПК провели тренінги «Підготовка профспілкових викладачів» на курсі навчання з підготовки профспілкових тренерів для проведення базових профспілкових семінарів, який було розроблено та організовано за ініціативи Профспілки працівників АПК (Голова Профспілки працівників АПК Ігор Сопелкін, його заступниця Світлана Василівна Самосуд) фахівцями (IUF) - Міжнародного профспілкового об’єднання робітників харчової, тютюнової промисловості, сільського господарства, готельного і ресторанного обслуговування, громадського харчування і суміжних галузей (тренер та координатор Дмитро Степанюк).

У навчанні, що проходило у два етапи: з 25 по 27 січня 2017 року та з 21 по 23 лютого 2017 року у м. Харків і відбулося за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту, взяли участь понад 15 профактивістів з членських організацій IUF з різних куточків України - представники первинних та обласних профорганізацій Профспілки працівників АПК України, активісти ППО «Філіп Морріс Україна» і представники ЦК Профспілки АПК.

Мета семінару актуальна, особливо у наш час, коли суспільство потребує компетентних і розумних молодих людей. Щоб твердо стояти на ногах у боротьбі за права працівників і зміцнювати позиції на підприємстві, профспілкам потрібні нові знання і навички, які можна отримувати на регулярних семінарах і тренінгах. Хто як не навчені профспілкові лідери можуть проводити такі заходи? Семінар був покликаний впроваджувати міжнародні стандарти, підвищувати рівень профспілкового тренера - викладача, розвивати платформу професійної комунікації та взаємопідтримки. У рамках програми заходу відбулися майстер-класи під керівництвом провідних фахівців, профспілкових лекторів-тренерів, серед яких була Клиженко Яна Вікторівна - член лекторської групи ФПК, психолог, бізнес-тренер, майстер M.A. NLP, асоційований тренер НЛП, тренер Українського Інституту НЛП В.Панченко.

 

Під час семінару всі учасники мали можливість опанувати методику проведення різноманітних форм навчання: ділові ігри, тренінги, лекції, круглі столи, світове кафе, робота в групах та ін. Програма заходу була надзвичайно насиченою, цікавою та змістовною. Підводячи підсумки роботи, учасники навчання відзначили, що через систематичне профспілкове навчання можливо підвищити рівень обізнаності рядових членів профспілки про свої можливості і права в рамках членства в профспілці, поліпшити знання членів профспілки про права і гарантії діяльності профорганізацій, підвищити рівень свідомого профспілкового членства.

 

За результатами роботи семінару учасники отримали сертифікати, що підтверджують їх здатність до проведення базових профспілкових семінарів

 

24 лютого 2017 року відбувся семінар-навчання «Практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» для молодіжного профактиву Харківщини. У семінарі взяли участь члени Ради, представники молодіжних рад профспілкових організацій Харківщини, студентська молодь Харківського соціально-економічного інституту. Відкрили семінар голова Молодіжної Ради ОПХО Артеменко Роман Сергійович і начальник відділення НСПП в Харківській області Лайков Сергій Миколайович.

У своєму виступі начальник Відділення Лайков С.М. наголосив на важливості та необхідності співпраці з профспілковою молоддю, ознайомив присутніх з результатами роботи Відділення за минулий рік, висвітлив хід примирних процедур, які наразі відбуваються за участю Відділення, розповів про заходи, задіяні Відділенням для усунення розбіжностей між сторонами, та надав роз’яснення щодо можливості застосування процедури трудового арбітражу для вирішення колективних трудових спорів.

Продовжила роботу семінару заступник начальника Відділення Клочко Галина Сергіївна, яка розповіла молодим профактівістам і студентам профспілкового ВНЗ про Національну службу посередництва і примирення, історію її створення, цілі і завдання роботи, ознайомила із такими напрямками роботи НСПП, як сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання їх виникненню, прогнозування розвитку соціально-трудових відносин та забезпечення здійснення соціального діалогу, навела приклади здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів із практики роботи відділення НСПП в Харківській області. Була акцентована увага на такому напрямку роботи НСПП, як прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). У своєму виступі Галина Сергіївна зазначила, що співробітники відділення постійно відстежують стан соціально-трудових відносин на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, де мають місце значні суми заборгованості із виплати заробітної плати. Також були висвітленні такі актуальні питання як:

- аналіз стану та динаміка соціально-трудових відносин на окремих потенційно конфліктогенних підприємствах Харківської області;

- перелік негативних чинників економічного і соціального характеру, які створювали умови для виникнення соціального напруження та протестної поведінки у трудових колективах;

- право на страйк, Рішення про оголошення страйку;

- формування вимог найманих працівників, порядок і строки розгляду вимог;

- відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

Наприкінці зустрічі сторони розглянули соціально-економічне становище області, обговорили шляхи поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях регіону у 2017 році. Окрім того, були визначені пріоритети щодо сприяння результативному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та усуненню причин їх виникнення.

 

Профспілкова молодь з цікавістю слухала досвідчених представників Національної служби посередництва і примирення, які ділилися досвідом практичної діяльності відділення НСПП в Харківській області щодо вирішення колективних трудових спорів та врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин. В ході семінару представники профспілкової молоді отримали вичерпну інформацію від фахівців-практиків, детально обговорили актуальні питання вирішення КТС та дотримання прав і гарантій працівників у сучасних умовах.

Зустріч з представниками відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області викликала великий інтерес у молодіжних представників профспілкових організацій та студентської аудиторії.

 

23 березня 2017 року профспілковці Харківщини вивчали «Психологію безпеки» на черговому постійно діючому семінарі Об’єднання профспілок Харківської області за участі Регіонального учбово-методичного центру охорони праці (РУМЦОП) з питань охорони праці для працівників обласних галузевих профспілкових організацій, представників первинних профспілкових організацій, голів і членів профспілкових комітетів, працівників служб охорони праці підприємств (установ, організацій) області.

Лекцію за темою «Психологія безпеки» для профспілкового активу Харківського регіону проводила Харцій О.М – член лекторської групи ФПК ХСЕІ, кандидат психологічних наук, доцент каф. психології Харківської академії культури.

 

Слухачі одержали повну і всебічну інформацію за темою лекції. Профспілкові працівники взяли активну участь у навчальному процесі і зазначили, що отримані знання щодо психологічних причин нещасних випадків, що виникають у процесі праці та інших видів діяльності, і психологічні методи підвищення безпеки необхідно застосовувати у практичній профспілковій діяльності.

 

24 березня 2017 року у місті Харків на базі факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту відбулась семінар-нарада «Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях» для бухгалтерів Профспілки будівельників України.

Навчання профспілкових кадрів і активу є важливим напрямком в роботі Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (Голова – Василь Миколайович Андреєв). Семінар-нарада була проведена для головних бухгалтерів обласних профорганізацій, профспілкових бухгалтерів, скарбників, голів ППО підприємств (організацій) галузі.

Відкриваючи семінар-нараду, заступник Голови Профспілки будівельників України Клименко Катерина Львівна наголосила на надзвичайній актуальності важливої складової підвищення ефективності роботи профспілок – ефективному навчанні профспілкових кадрів та активу. У своєму виступі представник ЦК Профспілки звернула увагу присутніх на важливість питань, що стосуються вдосконалення фінансової роботи профспілок. Завідуючий фінвідділом - головний бухгалтер ЦК Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Зігура Михайло Іванович надав повну і всебічну інформацію з нагальних питань фінансової роботи, реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях, розглянув низку практичних питань, які пов’язані з роботою профспілкових бухгалтерів в умовах сьогодення.

 

В роботі семінару також взяли участь провідні фахівці ЦК Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, представники Харківської, Донецької, Сумської, Луганської обласних організацій профспілки, первинних профспілкових організацій ЗАТ "Донмашбуд", ПАТ "Євроцемент-Україна", ПАТ "Євроцемент-Україна-"Краматорський цементний завод - Пушка", ПАТ «Харківський Плитковий завод», ПАТ "СпецтехсклоА", "Веско", Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства "КВАРСИТ", Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ "ДонНТУ", Костянтинівського Професійного будівельного ліцею (ПТУ-39), Дружківського житлово-комунального коледжу Донбаської національної академії будівництва і архітектури (ДЖКК ДонНАБА), АО «Трест Житлобуд – 1», ОДО «Житлобуд-2», ПАТ «Промбуд-2».

Увага присутніх була зосереджена на правильності здійснення фінансової роботи в організаційних ланках Профспілки, в т.ч. на: формування доходів та витрат профбюджету, складання кошторисів; на нормативно-правових актах, якими керуються організації профспілки при здійсненні фінансової діяльності: на поданні звітності організаційними ланками Профспілки; на оподаткуванні виплат, які здійснюють організації профспілки, відповідно до Податкового кодексу, тощо.

В процесі навчання учасники семінару-наради мали можливість обговорити питання, обмінятися досвідом і подискутувати, проаналізувати реальні приклади з роботи та напрацювати пріоритетні напрямки своєї діяльності. Усі учасники семінару отримали суттєвий обсяг корисної інформації та практичні поради щодо особливостей ведення бухгалтерського, фінансового та податкового обліку профспілковими організаціями.

 

20 квітня 2017 року за участі факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту відбулось навчання молодіжного профспілкового активу галузі охорони здоров’я Харківського регіону.

Навчання профспілкового активу є важливим напрямком в роботі Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (Голова Благовещенська Альона Вікторівна). Навчання за темою «Молодіжний профспілковий лідер» було проведено для членів Молодіжної Ради галузевої Профспілки.

 

Лектором-тренером профспілкового навчання виступила Біденко Юлія Михайлівна – член лекторської групи ФПК ХСЕІ, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

В процесі інтерактивного навчання слухачі отримали суттєвий обсяг корисної інформації та практичні поради щодо особливостей роботи сучасних молодіжних профспілкових лідерів. Особливу зацікавленість у учасників навчання визвали питання соціально-психологічних аспектів профспілкового молодіжного лідерства.

У процесі навчання молоді профспілковці спілкувалися, дискутували, розв’язували ситуаційні завдання. Профспілкова молодь ХООП працівників охорони здоров’я України взяла активну участь у навчальному процесі, відмітила важливість проведення профспілкового навчання і необхідність застосування отриманих знань у практичній профспілковій діяльності.

 

З нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, Всесвітнього дня дій за гідну працю, Міжнародного дня прав людини, Дня соціальної справедливості, Міжнародного дня трудящих на факультеті оформлюються тематичні виставки інформаційних матеріалів.

 

З 05 по 09 грудня 2016 року з нагоди Міжнародного дня прав людини Об’єднанням профспілок Харківської області, Молодіжною Радою ОПХО, ХСЕІ, за ініціативи і підтримки факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту, за участі членів Молодіжної Ради ОПХО, студентської молоді ХСЕІ і профспілкової спільноти Харківщини був проведений СЕЛФІ-марафон «ПРОФСПІЛКОВІ ЗАХИСНИКИ ПРАВ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ» за підсумками якого був створений електронний фотоколаж «Профспілкові захисники прав людини праці».

 

У цьому навчальному році за ініціативи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ на Харківщині стартував «пілотний» спільний проект Об’єднання профспілок Харківської області, Головного управління Держпраці у Харківській області, Відділення НСПП у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості і профспілкового ВНЗ для вдосконалення громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість та про безпеку і охорону праці - Консультаційно-інформаційна ПЛАТФОРМА з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини.

 

06 жовтня 2016 року у межах заходів до Дня дій за Гідну працю, у Харківському соціально-економічному інституті відбулося урочисте відкриття Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ. Вагомий внесок у процес підготовки проекту вклали провідні спеціалісти апарату Об’єднання профспілок Харківської області – досвідчені фахівці-практики у справі захисту людини праці. Значна інформаційно-довідкова допомога була отримана від фахівців Головного управління Держпраці у Харківській області, відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості. Активну участь у процесі підготовки приймав факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

 

На протязі навчального року у межах функціонування ПЛАТФОРМИ передбачається проведення консультаційно-інформаційних годин Платформи для профспілкового активу на базі Міжрегіонального науково-методичного навчального центру з охорони праці та екології (МНМНЦ) Харківського соціально-економічного інституту за участі спеціалістів ГУ Держпраці у Харківській області, Відділення НСПП у Харківській області, Обласного центру зайнятості та Об'єднання профспілок Харківської області для глибокого і детального розгляду окремих питань громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість та про безпеку і охорону праці, проведення тематичних заходів, ознайомлення членів профспілок з тематичними інформаційно-довідковими матеріалами.

В урочистому відкритті Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини взяли участь заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Геннадійович Волков, заступник начальника Головного управління Держпраці у Харківській області Петренко Олена Миколаївна, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Лайков Сергій Миколайович, заступник директора Харківського обласного центру зайнятості Толстих Анатолій Іванович; провідні спеціалісти ОПХО, відділення НСПП у Харківській області; представники обласних галузевих профспілкових організацій: працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, державних установ, культури, працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, представники профкомів провідних підприємств і організацій Харківщини: ПАУ ДП ХМЗ «ФЕД», АО «ХАРП», ППО «ХТЗ», «ПАТ Завод Південкабель»; науковці, викладачі, члени лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

Після урочистого відкриття відбувся тематичний захід Консультаційно-інформаційної Платформи до Дня гідної праці: ДИСКУСІЯ з питання «НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОСТОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ – ДОТРИМАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВЩИНИ».

Відбулось конструктивне обговорення проблем та перспектив забезпечення захисту соціально-економічних та трудових прав працівників в умовах скорочення економічної активності підприємств, установ та організацій. Присутні обмінялись думками щодо важливості посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захист прав працівників, зазначена необхідність ефективної взаємодії сторін соціального діалогу щодо забезпечення можливості колективного захисту інтересів працюючих.

 

Важливо навчити працівника правильно застосовувати норми закону України та вчасно звертатися до захисту - це допоможе реалізувати і захистити права обох сторін соціально-трудових відносин.

Відбулася жвава дискусія з питань посилення громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, здійснення постійного моніторингу забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників, посилення ефективності діяльності профспілкових організацій щодо попередження та усунення порушень законодавства про працю. Учасники дискусії відмітили важливість розвитку та удосконалення системи інформаційного обміну між сторонами соціального діалогу стосовно соціально-трудових відносин, забезпечення справедливої та гідної оплати праці.

Підбиваючи підсумки, учасники дискусії висловили пропозиції щодо продовження зустрічей у форматі Консультаційно-інформаційної платформи для підвищення правової обізнаності членів профспілок, вдосконалення громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість та про безпеку і охорону праці.

 

10 листопада 2016 року в Харківському соціально-економічному інституті для профспілкового активу була проведена тематична година Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини - ДИСКУСІЯ за темою «НОВІ СПИСКИ №1, №2 ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ, ПОСАД І ПОКАЗНИКІВ, ЗАЙНЯТІСТЬ В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У ШКІДЛИВИХ І ВАЖКИХ УМОВАХ ПРАЦІ».

 

В Дискусії взяли участь заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Геннадійович Волков, заступник начальника управління Пенсійного забезпечення Головного управління пенсійного Фонду України в Харківській області Культурбаєва Людмила Леонідівна, заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Клочко Галина Сергіївна, начальник відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці у Харківській області Храпач Наталія Петрівна, головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Харківській області Давидов Євген Володимирович, начальник відділу сприяння працевлаштування Харківського обласного центру зайнятості Шатіло Ірина Володимирівна; провідні спеціалісти ОПХО, ГУ Держраці у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області; представники обласних галузевих профспілкових організацій: працівників енергетики та ЕТП України, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, лісового господарства, торгівлі, громадського харчування та послуг, працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, працівників охорони здоров’я, Національної Академії наук України, представники профкомів провідних підприємств і організацій Харківщини: ПАУ ДП ХМЗ «ФЕД», АО «ХАРП», «ХТЗ», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод Південкабель», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ ХМЗ «Світло Шахтаря», Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», ННЦ ХФТІ, Харківського РСП Украерорух, ТОВ «Центр сертифікації ТИСК ПЛЮС», ООО «Тайфун-2000»; науковці, викладачі, члени лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

 

Нова форма активної взаємодії профспілкових організацій Харківщини, ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, ГУ Пенсійного фонду України у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості у форматі Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ надала можливість представникам профспілок задати свої питання досвідченим професіоналам своєї справи та отримати від них відповіді і коментарі, вдосконалити взаємовідносини для подальшої спільної співпраці і здійснення ефективного вирішення питань у справі захисту людини праці.

Відбулось конструктивне обговорення болючої проблеми позбавлення пільг працівників, які працюють у шкідливих умовах на небезпечних для здоров’я виробництвах - скорочення Списків № 1 і №2.

Постановою № 461 від 24 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Постанова набула чинності з 3 серпня 2016 року. Нові списки є суттєво скороченими. Так, з переліку «шкідливих» виключили керівників підприємств та їх заступників, начальників цехів, головних інженерів цехів, головних енергетиків, головних механіків, головних електриків, старших майстрів, майстрів, вивільнених бригадирів та ін. Також виключено працівників ремонтних і допоміжних груп, які не зайняті ремонтом та обслуговуванням обладнання в умовах діючого виробництва, інш.

Від присутніх на дискусії досвідчених фахівців-практиків представники профспілок отримали значну інформаційно-довідкову допомогу із проблемних питань дотримання та обмеження прав і гарантій працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці. Відбувся глибокий і детальний розгляд актуальних питань громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість та про безпеку і охорону праці.

Присутні обмінялись думками щодо важливості обговорення проблемних питань забезпечення захисту прав і гарантій працівників, що працюють у шкідливих умовах на небезпечних для здоров’я виробництвах, необґрунтованого вилучення зі списків ряду професій й посад, зайнятість в яких наносить суттєву шкоду здоров’ю працівників, проведення атестації робочих місць.

 

Відбулася жвава дискусія з питань здійснення постійного моніторингу забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників, посилення ефективності діяльності профспілок щодо попередження та усунення порушень законодавства про працю, зайнятість, безпеку та охорону праці на підприємствах м. Харкова та Харківської області.Підбиваючи підсумки, учасники дискусії акцентували увагу на необхідності розвитку та удосконалення системи інформаційного обміну, посиленні ефективної взаємодії сторін соціального діалогу для забезпечення можливості колективного захисту інтересів працюючих. Дискусія викликала велику зацікавленість у її учасників. Організаторам заходу було висловлено щиру подяку і надані пропозиції щодо продовження зустрічей у форматі Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ.

 

20 грудня 2016 року в Харківському соціально-економічному інституті була продовжена робота Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини. В межах тематичної години Платформи відбулася ДИСКУСІЯ за темою «ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДО 3200 грн: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ».

 

В Дискусії взяли участь заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Геннадійович Волков, керівник секретаріату Спільного представницького органу роботодавців Харківської області, виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Григор’єв Василь Васильович, начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області Гончарова Юлія Євгенівна, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Лайков Сергій Миколайович, начальник відділу адміністрування єдиного внеску Управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області Даценко В’ячеслав Юрійович, заступник начальника відділу соціально-трудових відносин управління праці Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації Хорошко Ганна Володимирівна, заступник головного бухгалтера Харківського обласного центру зайнятості Лисогорська Вікторія Едуардівна, провідні спеціалісти ОПХО, ГУ Держраці у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області, ГУ ДФС у Харківській області; представники обласних галузевих профспілкових організацій: працівників енергетики та ЕТП України, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, авіабудівників, торгівлі, громадського харчування та послуг, працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, працівників охорони здоров’я, соціальної сфери, освіти і науки, працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, представники профкомів провідних підприємств і організацій Харківщини: ПАУ ДП ХМЗ «ФЕД», АО «ХАРП», «ХТЗ», ПАТ «Завод Південкабель», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ ХМЗ «Світло Шахтаря», ПАТ "Євроцемент-Україна", КП «Жилкомсервіс», КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі», КП КВЗК, Харківського РСП Украерорух, КЗОЗ «Чугуївська ЦРЛ ім.М.І.Кононенка», ТОВ «СКЛОВОЛОКНО», ООО «Тайфун-2000»; науковці, викладачі, члени лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

 

Формат консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ надав можливість представникам профспілкових організацій Харківщини задати свої питання та отримати відповіді і коментарі від досвідчених професіоналів ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, ГУ ДФС у Харківській області, Департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації, відділення НСПП у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості. Відбулось конструктивне обговорення питань дотримання прав і гарантій працівників при підвищенні мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

Учасники заходу активно включилися у дискусію: було проведено обмін думками щодо плюсів та мінусів збільшення мінімальної заробітної плати, проблемних питань забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників, посилення ефективності діяльності профспілок щодо попередження та усунення порушень законодавства про працю на підприємствах м. Харкова та Харківської області. Від присутніх на дискусії досвідчених фахівців-практиків представники профспілок отримали значну інформаційно-довідкову допомогу із проблемних і актуальних питань громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю.

Актуальність теми викликала гостру зацікавленість учасників дискусії. Організаторам заходу було висловлено щиру подяку і надані пропозиції щодо продовження подальшої спільної співпраці у форматі Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ.

 

16 лютого 2017 року з нагоди відзначення Дня соціальної справедливості в Харківському соціально-економічному інституті відбулася чергова тематична година Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини. У межах тематичної години Платформи відбулася ДИСКУСІЯ за темою «СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ В СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І ГАРАНТІЙ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВЩИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ».

 

В Дискусії взяли участь заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Геннадійович Волков, начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області Гончарова Юлія Євгенівна, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Лайков Сергій Миколайович, начальник відділу сприяння працевлаштування Харківського обласного центру зайнятості Шатіло Ірина Володимирівна; провідні спеціалісти ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області; представники обласних галузевих профспілкових організацій: працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудування та металообробки, авіабудівників, працівників державних установ, соціальної сфери, охорони здоров’я, фармацевтичних працівників; представники профкомів провідних підприємств і організацій Харківщини: ПАУ ДП ХМЗ «ФЕД», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ «Турбоатом»; науковці, викладачі, члени лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

 

У форматі консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ відбулось конструктивне обговорення питань дотримання та обмеження прав і гарантій людей праці на підприємствах Харківщини у сучасних умовах. Представники профспілкових організацій висловлювали свої думки щодо соціальної нерівності і соціальної справедливості в сфері трудових відносин, задавали питання та отримували відповіді і коментарі від досвідчених професіоналів ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості.

Учасники заходу дискутували з питань соціальної справедливості і нерівності в сфері оплати праці, забезпечення можливостей гідної зайнятості для економічно активного населення, посилення соціального захисту працюючих громадян, громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, здійснення постійного моніторингу забезпечення трудових і соціальних гарантій працівників. Була відмічена важливість дієвого контролю профспілок за дотриманням умов колективних договорів, угод, необхідність ефективної взаємодії сторін соціального діалогу щодо забезпечення можливості колективного захисту інтересів працюючих, реалізації принципу соціальної справедливості у сфері трудових відносин.

Представники профспілок отримали значну інформаційно-довідкову допомогу від присутніх на дискусії досвідчених фахівців-практиків із проблемних, актуальних питань забезпечення справедливої та гідної оплати праці, дотримання прав і гарантій працівників у сучасних умовах.

 

19 квітня 2017 року у межах заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні в Харківському соціально-економічному інституті на тематичній годині Платформи відбулася ДИСКУСІЯ за темою «АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ І ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ РОБІТНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВАЖКИХ ТА ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ».

 

В Дискусії взяли участь заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Геннадійович Волков, начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області Гончарова Юлія Євгенівна, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Лайков Сергій Миколайович, заступник директора Харківського обласного центру зайнятості Толстих Анатолій Іванович; заступник начальника управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації Глухов Сергій Миколайович, керівник секретаріату Спільного представницького органу роботодавців Харківської області, виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Григор’єв Василь Васильович, представники Науково-дослідного інституту профілактичної медицини, Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету, ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», ТОВ «Центр сертифікації «ТИСК ПЛЮС», ТОВ «Центр охорони праці «Новатор-сервіс», провідні спеціалісти ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, відділення НСПП у Харківській області; представники обласних галузевих профспілкових організацій: працівників енергетики та ЕТП України, автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, космічного та загального машинобудування, лісового господарства, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, працівників державних установ, соціальної сфери, охорони здоров’я, Національної Академії наук України; представники профкомів провідних підприємств і організацій Харківщини: ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод Південкабель», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ ХМЗ «Світло Шахтаря», ДНВП «Об’єднання Комунар», ННЦ ХФТІ, УкрНДІгаз, КСП «Харківміськліфт», Харківського РСП Украерорух, ПРАТ «Харків-Авто», Чугуєво-Бабчанський лісний коледж; науковці, викладачі, члени лекторської групи факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.

 

У форматі консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ представники профспілкових організацій Харківщини задавали свої питання та отримували відповіді і коментарі від досвідчених професіоналів ОПХО, ГУ Держпраці у Харківській області, Департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації, відділення НСПП у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості. Відбулось конструктивне обговорення питань щодо атестації робочих місць за умовами праці і її впливу на соціальний захист робітників, які працюють у важких та шкідливих умовах праці.

Проведення атестації є дуже важливим, тому що від результатів атестації залежить багато питань соціального захисту працівників, які зайняті в шкідливих та важких умовах праці. У разі відсутності підтвердження шкідливих умов праці за результатами атестації робочих місць працівники втрачають право на пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством за роботу в таких умовах, у т. ч. право на доплати за умови праці, компенсації за шкідливі умови праці, додаткові відпустки, пільгову пенсію.

Учасники заходу висловлювали свої думки та дискутували з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці, попередження та усунення порушень законодавства про безпеку та охорону праці на підприємствах м. Харкова та Харківської області у сучасних умовах. Представники профспілкових організацій отримали значну інформаційно-довідкову допомогу із питань дотримання та обмеження прав і гарантій працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці. Присутні відмітили важливість дієвого контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість, безпеку і охорону праці, вдосконалення взаємовідносин сторін соціального діалогу для здійснення ефективного вирішення питань у справі захисту людини праці. Були надані пропозиції щодо продовження подальшої спільної співпраці у форматі Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ.

 

Продовжується співробітництво нашого профспілкового внз і Відділення НСПП у Харківській області , що є запорукою успіху у спільній діяльності

22 березня 2017 року відбулося урочисте підписання Договору про співробітництво між Приватним вищим навчальним закладом «Харківський соціально-економічний інститут» та Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.

Підписання Договору стало важливим кроком на шляху зміцнення співробітництва та обміну інформацією і досвідом між Відділенням та ПВНЗ «ХСЕІ», що направлені на формування цивілізованих, демократичних, соціально-трудових відносин в Україні в умовах сучасності, проведення спільних розробок, проектів у сфері соціально-трудових відносин, в галузі підготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, підвищення рівня правової свідомості представників соціально-трудових відносин і правової обізнаності студентської молоді, молодіжного профспілкового активу, членів профспілок, зниження рівня конфліктогенності та стабілізації соціально-трудових відносин в колективах підприємств (установ, організацій) області, підвищення ефективності роботи первинних профспілкових організацій, вдосконалення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, організацію підвищення кваліфікації спеціалістів з питань трудового права та соціального партнерства сторін соціально-трудових відносин.

Протягом останніх років ПВНЗ «ХСЕІ» та Відділенням неодноразово проводилися спільні заходи: «круглі столи», семінари, конференції, лекції з питань законодавчо визначених шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню, застосування колективних форм захисту трудових прав, прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, забезпечення здійснення соціального діалогу та проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Вже традицією стало проведення на базі профспілкового ВНЗ Харківщини тематичних годин Консультаційно-інформаційної Платформи з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини – спільного проекту Об’єднання профспілок Харківської області, відділення НСПП в Харківській області, Головного управління Держпраці у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості і ПВНЗ «ХСЕІ» для вдосконалення громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, зайнятість та про безпеку і охорону праці. Своє відображення співпраця Відділення із ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут» знайшла і у проведенні лекцій для студентської молоді інституту, для слухачів факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ПВНЗ «ХСЕІ» - представників профспілкових організацій різних рівнів і галузей, представників молодіжних рад профспілкових організацій Харківщини, членів Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області.

Узагальнюючи досить результативну співпрацю та визначаючи нові перспективи спільної діяльності, Відділення та ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут» досягли домовленості про підписання договору про співробітництво.

22 березня п.р. відбулася робоча зустріч в.о. ректора ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут» Каревіка Олександра Олександровича із начальником відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Лайковим Сергієм Миколайовичем. У зустрічі також взяли участь декан факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ПВНЗ «ХСЕІ» О.В. Шпурік, заступник начальника Відділення Г.С. Клочко, головний спеціаліст Відділення О.В. Базій. Учасниками зустрічі обговорено нові плани та перспективи подальшої співпраці Відділення та ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут».

 

У завершення робочої зустрічі відбулось урочисте підписання Договору про співробітництво між Приватним вищим навчальним закладом «Харківський соціально-економічний інститут» в особі в.о. ректора ПВНЗ «ХСЕІ» О.О.Каревіка та відділенням НСПП в Харківській області в особі начальника Відділення С.М. Лайкова.

Відповідно до Договору, відділення та профспілковий ВНЗ домовились про подальшу спільну співпрацю та обмін інформацією, продовження активного співробітництва, взаємної інформаційно-довідкової допомоги, взаємодії в питаннях підготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, проведення для учасників профспілкового навчання, членів профспілок, молодіжного профспілкового активу, студентської молоді інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження в Україні цивілізованих, регламентованих Законом форм і засобів вирішення конфліктів.

Підготовка та реалізація в рамках укладеного Договору спільних заходів, проектів і програм, обмін інформацією і досвідом, проведення спеціальних консультацій, нарад, «круглих столів» буде сприяти виробленню узгодженої позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних питань законодавчо визначених шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння розвитку правосвідомості громадян з питань реалізації та колективного захисту своїх прав та свобод, підвищення рівня правової обізнаності і культури учасників соціально-трудових відносин, членів профспілок, студентської молоді.

 

05 квітня 2017 року в рамках співробітництва та на виконання положень Договору про співробітництво між ПВНЗ «ХСЕІ» та Відділенням НСПП в Харківській області представники нашого профспілкового ВНЗ – викладачі члени лекторської групи ФПК – були запрошені та взяли участь в науково-практичній конференції «Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні», що проводилася на виконання Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2017 рік відділенням НСПП в Харківській області спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науково-практична конференція сприяла поширенню інформації про Національну службу посередництва і примирення, розширенню взаємодії усіх сторін соціального діалогу у напрямку позитивного врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів); дозволила здійснити обмін досвідом у забезпеченні розвитку соціального діалогу на всіх його рівнях. В ході підготовки конференції були отримані та узагальненні матеріали, надіслані науковцями, практиками та представниками сторін соціального діалогу, що дало змогу розширити коло учасників заходу та інформаційне наповнення науково-практичної конференції і за результатами конференції всі подані матеріали були розміщені в електронному збірнику тез.

На сучасному етапі дуже важливою є підготовка профспілкових тренерів-викладачів саме з числа профспілкових активістів. За специфікою своєї діяльності профспілковим лідерам доводиться доносити нові знання і навички, проводити навчальні заходи для членів своєї профспілки. У сучасному профспілковому русі існує попит на профспілкових лідерів, які б вміли це робити кваліфіковано, грамотно і високопрофесійно.

 

 

Факультетом підвищення кваліфікації профспілкових кадрів на допомогу профактиву і організаторам профспілкового навчання був підготовлений Випуск 1 ТЕМАТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ «ПІДГОТОВКА СУЧАСНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ», в якому розглянуто: актуальні питання процесу профспілкового навчання: кого вчити, чому вчити і як вчити; роль тренера - викладача профспілкового навчання; особливості навчання дорослих; принципи навчання членів профспілки; що робити, якщо ви повинні провести профспілковий семінар; фази розвитку групи при проведенні профспілкового навчання; методи активного навчання, які застосовуються при навчанні профспілкового активу: знайомство, правила семінару, метод карток, дискусія, лекція (доповідь), малі групи, рольові ігри, рішення ситуаційних завдань, мозковий штурм, бліц – опитування, постановка питань, завершення дня; шляхи вирішення проблем, що виникають по ходу заняття.

 

Регулярно діяльність ХСЕІ як профспілкового навчального закладу висвітлюється в профспілкових ЗМІ. Подавалася на сайтах ФПУ і ОПХО, на сайтах галузевих профспілок, у газеті Об’єднання профспілок Харківської області «Солідарність» інформація про профспілкове навчання, підготовлена факультетом підвищення кваліфікації профспілкових кадрів. Постійно відбувається активна співпраця з Прес-центром ФПУ, профспілковими ЗМІ з інформаційних питань щодо профспілкової освіти.

 

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту 1 вересня 2016 року оголосив про початок роботи в тестовому режимі Internet-медіа ресурсу «Портал профспілкового навчання ФПК» (www.ppnfpk.pp.ua) - спеціалізованого тематичного інтернет-журналу про профспілкове навчання, про події профспілкового навчання, про учасників і для учасників профспілкового навчання.

 

 

 

Портал створено, щоб вибрати і об'єднати однодумців, які небайдужі до питань профспілкової освіти, хочуть поліпшити якість профспілкового навчання, підвищити результативність профспілкової діяльності, яка безпосередньо залежить від професіоналізму і компетентності профспілкових кадрів і активу, рівня і якості їх підготовки.

«Портал профспілкового навчання ФПК» - це інтернет-простір, інтерактивний інформаційно-ресурсний центр профспілкового навчання, який в процесі свого розвитку прагне дати можливість:

- Отримувати учасникам профспілкового навчання оперативно новини, необхідну інформацію, нові знання, консультації профспілкових експертів - досвідчених практиків профспілкової діяльності; - Більш широкого інформування про нові форми, методи, інновації в системі профспілкової освіти; - Узагальнювати і поширювати кращий досвід проведення профспілкового навчання; - Забезпечити швидкий доступ до тематичної інформації щодо основних напрямків профспілкової діяльності; - Більш активно взаємодіяти українським навчальним закладам профспілок і лекторам-тренерам профс.навчання між собою і з профспілковими організаціями в питаннях навчання профспілкового активу; Здійснювати інформаційний обмін, ділитися досвідом з питань проведення профспілкового навчання, виробляти спільні рекомендації з розвитку профспілкового навчання; - Дати інформаційну підтримку представникам українських навчальних центрів профспілок, лекторам-тренерам профспілкового навчання; - Задовольнити потребу профспілкового активу, членів профспілок всіх рівнів в отриманні шляхом самоосвіти додаткових знань для здійснення профспілкової діяльності.

Структура Порталу включає крім стрічки новин, розділи для учасників профспілкового навчання: -«Організаторам» (з підрозділами «Навчальні заклади системи профспілок», «Нормативна база з питань профспілкового навчання», «Досвід профспілкового навчання» (Зарубіжний досвід, Навчання профспілковців України, Моменти історії (Видатні особистості системи профспілкового навчання, З історії профспілкового навчання , Профспілкові музеї)), -«Тренерам-лекторам» (з підрозділами «На допомогу викладачам профспілкового навчання», «Фонд мультимедійних презентацій для навчання профактиву»), -«Слухачам» (з підрозділами «Електронна бібліотека слухача профспілкового навчання», «Поради слухачам профспілкового навчання»), - «Скарбничка знань» (з підрозділами «Добірка тематичних матеріалів з питань профспілкового навчання», «Калейдоскоп інформації для учасників профспілкового навчання»).

Internet-медіа ресурс «Портал профспілкового навчання ФПК» розпочав роботу у тестовому режимі 1 вересня 2016 року, а вже 1 червня 2017 року кількість відвідувачів Порталу перевищила 17 000.

Статистика відвідувань на 01.06.2017:

Період

Кількість відвідувачів

2016 рік

5985

Січень 2017 р.

1846

Лютий 2017 р.

2176

Березень 2017 р.

1595

Квітень 2017 р.

4294

Травень 2017 р.

1323

Усього (на 01.06.2017р.)

17219

 

Internet-медіа ресурс «Портал профспілкового навчання ФПК»

Аудиторія користувачів

Кількість відвідувачів

Україна

10424

Росія

5272

США

330

Франція

256

Німеччина

101

Польща

83

Молдова

49

Литва

41

Швеція

40

Литва

36

Ізраїль

36

Латвія

33

Киргизія

32

Білорусь

30

Великобританія

29

Канада

28

Кенія

27

Румунія

26

Австрія

25

Словаччина

24

Бельгія, Греція, Індія, Італія, Ірландія, Китай, Нідерланди, Норвегія, Таїланд, Турція, Філіппіни, Чехія

до 22

За період існування Internet-медіа ресурсу «Портал профспілкового навчання ФПК» (до 01.06.2017) факультетом підвищення кваліфікації профспілкових кадрів було підготовлено і опубліковано на сайті 186 дописів, серед яких тематичні матеріали з питань профспілкового навчання:

Важливі організаційні моменти, які треба врахувати при підготовці до проведення профспілкового семінару

Принципи навчання членів профспілки

Важливі чинники, які необхідно враховувати при навчанні дорослих

Що робити, якщо ви повинні провести профспілковий семінар

Роль сучасного тренера-викладача профспілкового навчання

Профспілкове навчання: кого вчити, чому вчити і як вчити

Питання Інтернет-освіти

Застосовуємо в профспілковому навчанні: мозковий штурм за методом "Галерея ідей"

Раціональне розміщення слухачів у аудиториї при проведенні профспілкового навчання

Поради профспілковому лектору

Вплив іміджу лектора на процес навчання профспілкових кадрів

Структура і технологія виступу перед профактивом. профспілкові активісти як специфічна аудиторія

Манера мовної поведінки лектора у профспілковій аудиторії

Техніка організації і проведення тренінгу

Динаміка різноманіття: як реалізувати потенціал різноманіття під час тренінгу

Методики підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу

Матеріали 1953 року: підготовка і перепідготовка профспілкових кадрів - моменти історії

Витоки профспілкового навчання: де і як почалася робота з розповсюдження освіти в середовищі робітників

Освітня діяльність профспілок на Харківщині 1924-1927 рр.

Профспілкова освіта в Україні (1930-1935 рр.)

Профспілкова освіта в Україні (30-40 роки ХХ ст. - з 1936 р.)

Профспілкова освіта в Україні (40-60 рр. ХХ ст.)

Система і методи профспілкового навчання Данії

Діяльність студентських профспілок у європейських країнах

Матеріали з досвіду навчання профспілковців Харківщини, України, а також Грузії, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Південної Африки, Ботсвани, Кенії, країн Південно-Східної Азії, Індонезії, Філіппін.

 

Наш факультет – не тільки проводить навчальні семінари для профспілкових працівників з актуальних питань діяльності профспілок, але й постійно проводить активну роботу щодо пошуку нових, ефективних форм і методів організації навчального процесу при навчанні профактиву, поширює кращий досвід роботи профспілкових організацій та кращий досвід профспілкового навчання, випускає інформаційні, тематичні матеріали для системи профспілкового навчання, у тому числі на електронних носіях. Створений Internet-медіа ресурс «Портал профспілкового навчання ФПК» (www.ppnfpk.pp.ua) допомагає факультету формувати електронні реєстри профспілкових семінарів-тренінгів, створювати базу профспілкових тренерів-викладачів, вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід та кращі практики організації профспілкового навчання.

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів – це не тільки сформований структурний підрозділ для проведення профспілкового навчання, забезпечення якісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, але й вже готовий інформаційно-ресурсний центр для потреб профспілок України, який має всі складові для його розвитку і подальшого формування. Його збереження і активне використання корисне не тільки для профспілок Харківщини, але й для Академії праці, соціальних відносин і туризму та для Федерації профспілок України – як вже діючого і повноцінно сформованого осередка профспілкового навчання як для профспілок Харківщини, так і профспілок України.

У новому 2017/2018 навчальному році ФПК ХСЕІ прагне здійснювати практичну діяльність з удосконалення профспілкового навчання з урахуванням доцільності поєднання в процесі підвищення кваліфікації профспілкових кадрів елементів традиційних та інноваційних форм навчання, науковості, активності, зв'язку теорії з практикою.

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту планує і в подальшому здійснювати практичну діяльність з широким використання можливостей ФПК в системі навчання профспілкового активу. Дуже важливе збереження надбання і напрацювань факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, існуючого навчально-методичного потенціалу для профспілкового навчання для продовження можливості проведення профспілкових заходів і тематичного навчання (круглих столів, конференцій, тематичних диспутів, дискусій, тематичних годин Консультаційно-інформаційної ПЛАТФОРМИ з питань праці, зайнятості та охорони праці для членів профспілок Харківщини, засідань «Профспілкової вітальні», проведення семінарів, занять-тренінгів у тематичних профспілкових, вже обладнаних аудиторіях та інш.) як для студентів нашого профспілкового внз так і для представників профспілкових організацій, забезпечення якісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, продовження можливості співпраці і проведення спільних профспілкових заходів з Об’єднанням профспілок Харківської області, з ГУ Держпраці у Харківській області, Відділенням НСПП у Харківській області та інш. установами, з профспілковими організаціями, для проведення наочної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів і представників профспілок щодо питань діяльності профспілок України, розповсюдження та формування знань про профспілки та актуальні проблеми профспілкового руху, знайомства з матеріалами тематичних кабінетів з основних напрямків роботи профспілок, проведення заходів профспілкової спрямованості

Факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів планує активно використовувати вже підібрані матеріали для участі у підготовці та проведенні силами ФПК вебінарів, Internet-конференцій за актуальною профспілковою тематикою. Плануємо продовження і розвиток вже розпочатої роботи з впровадження в обладнаних аудиторіях навчання з використанням сучасної техніки, заочно-дистанційної системи профспілкового навчання, проведення профспілкових скайп-конференцій і скайп-консультацій в on-line режимі. Висвітлювати, просувати у соціальних мережах діяльність і напрацювання факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ –– створити сторінки в соцмережах Facebook, Google+, Instagram.

Також у планах факультету – продовження активного впровадження в систему профспілкового навчання можливостей Internet-медіа – створення за допомогою розвитку Internet-медіа ресурсу «Портал профспілкового навчання ФПК» (www.ppnfpk.pp.ua) єдиного інформаційного простору для учасників профспілкового навчання - для узагальнення і розповсюдження кращого досвіду роботи профспілкових організацій, перспективного досвіду профспілкової роботи та практики профспілкової освіти, для активної Internet-взаємодії з представниками профспілок в питаннях навчання профспілкового активу, для активного висвітлення, здійснення Інтернет-медійної популяризації профспілкового руху, розповсюдження та формування серед населення знань про профспілки та їх роль у соціально-економічному захисті прав працюючих.

Підбиваючи підсумки, варто відзначити, що навчання профспілкових кадрів і активу зараз актуально, затребуване і повинно бути інноваційним, інтерактивним, системним, безперервним, щоб озброїти профактив сучасними знаннями і практичними навичками, які дозволили б їм ефективно відстоювати інтереси та права людини праці в цей дуже непростий час. Для цього необхідно здійснювати практичну діяльність з постійним удосконаленням форм і методів профспілкового навчання, більш широко використовувати можливості і напрацювання факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів ХСЕІ, науково-педагогічний потенціал нашого профспілкового ВНЗ, членів лекторської групи ФПК для продовження забезпечення якісного функціонування у Харкові системи профспілкової освіти для потреб як профспілковців Харківщини, так і представників профспілок всієї України.

 

 

 

Декан ФПК                                                                     О.В. Шпурік

 

 

 

 

 

Результати перепідготовки профкадрів ФПК

Рік

Кількість учасників профспілкового навчання

з 01.05.1997 р.

605

1998 р.

2157

1999 р.

2210

2000 р

2217

2001 р

2248

2002 р

2642

2003 р

2781

2004 р

3305

2005 р.

3397

2006 р.

3423

2007 р.

3498

2008 р.

3492

2009 р.

3345

2010 р.

3200

2011 р.

3326

2012 р.

3022

2013 р.

2701

2014 р.

544

2015 р.

886

2016 р.

1182

2017 р. (до 01.06.2017)

373

Всього на 01.06.2017

50554

 

(за навчальні роки)

Рік

Кількість учасників профспілкового навчання

2009/10 н.р.

3487

2010/11 н.р.

3207

2011/12 н.р.

3049

2012/13 н.р.

2019

2013/14 н.р.

2022

2014/15 н.р.

349

2015/16 н.р.

1257

2016/17 н.р.( на 01.06.2017)

967

 

[ Детальніше... ]