Про практику навчання профспілкового активу первинної профспілкової організації Волочиського машинобудівного заводу АТ «Мотор Січ», Хмельницька область

   

 

                                                                схвалено постійною комісією

                                                               Ради ФПУ з питань 

                                                               організаційної роботи 

 

 

                  

 

 

Про практику навчання профспілкового активу

первинної профспілкової організації

Волочиського машинобудівного заводу АТ «Мотор Січ»,

Хмельницька область

 

На Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ» профспілковим членством охоплено 99,6 % працюючих. Первинна профспілкова організація об’єднує 24 цехові профорганізації з правами первинних, 6 профгруп заводоуправління.

Одним із важливих завдань роботи первинки є організація навчання різних категорій профспілкових активістів та членів профспілки з метою набуття ними знань щодо захисту своїх трудових прав та інтересів.

Навчання врегульовано колективним договором підприємства, зокрема розділом “Співпраця між профспілковою організацією та радою директорів”. Профспілкова організація щорічно спрямовує біля 8 тис. гривень на навчання профспілкового активу, яке щоквартально здійснюється з відривом від виробництва за такими категоріями:

- члени профкому;

- голови цехових комітетів;

- профгрупорги заводоуправління;

- профгрупорги цехів;

- уповноважені з оформлення лікарняних листів у цехах та відділах, спеціалісти бухгалтерської служби;

- керівники структурних підрозділів.

Всього навчанням охоплено 255 профактивістів підприємства.

Одночасно, за рахунок коштів підприємства здійснюється навчання членів комісій з охорони праці й громадських інспекторів з охорони праці.

Для організації навчання профкомом підприємства затверджено 5 тематичних профспілкових гуртків, склад лекторської групи, тематику занять.

Заняття проходять у формі лекцій, запитань і відповідей, дискусій, зустрічей. Матеріали готуються керівниками та учасниками навчальних груп, ними ж визначається форма заняття. Робота навчальних груп фіксується у щоденнику керівника.

Після семінару здійснюється анкетування учасників з метою подальшого вдосконалення системи навчання.

Заслуговує на увагу практика організації виїзних семінарів спільно з іншими профспілковими організаціями підприємств Хмельницької області Профспілки авіабудівників України (державні підприємства “Новатор”, Красилівський агрегатний завод) на базі “НКЦ “Побужжя” Федерації профспілок області за участю спеціалістів Профспілки авіабудівників України та Федерації профспілок області.

На базі цього навчального центру відбулося, зокрема і навчання профактиву ВМЗ та ДП “Новатор”. У семінарі взяли участь слухачі першої групи навчання-голови цехкомів, профгрупорги заводоуправління.

У грудні 2012 та 2013 років Центр “Побужжя” здійснив навчання профактиву безпосередньо на заводі за участю голови Федерації профспілок області Харьковського Г.П., провідних спеціалістів профоб’єднання, а також, обласних фахівців управління Пенсійного Фонду та Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У квітні 2014 року проведено семінар-навчання слухачів школи профактиву (гуртки № 3 та № 6 ) з питань охорони праці за участю заступника начальника держінспекції територіального управління Держгірпромнагляду та головного державного експерта з умов праці управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту Хмельницької ОДА.

Керівники тематичних гуртків з навчання профактиву також підвищують свою кваліфікацію. Зокрема, лектор групи № 3 Доменюк С.А.та член гуртка Галкін О.С. пройшли у 2011 році навчання з питань охорони праці у Волочиському учбовому центрі житлово-побутового господарства, а у 2012 року - навчання, перевірку знань з охорони праці і гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки і пожежної безпеки в головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України.

Під час навчання профспілкового активу та членів профспілки на підприємстві, вони мають можливість вносити пропозиції, спрямовані на покращення його діяльності та життя трудового колективу, які знаходять тут реальне втілення. Наприклад, при розгляді теми “Колективно-договірне регулювання трудових відносин” слухачами внесено пропозиції адміністрації заводу щодо доплат молодим спеціалістам у повному обсязі згідно з критеріями, визначеними в Положенні про доплати, адже нерідко керівники цехів чи відділів їх зменшувалися без пояснень причин. Нині такі доплати здійснюються у повному обсязі.

Внесено також пропозицію до розділу V колдоговору “Компенсації і   заохочувальні виплати “ щодо присвоєння молодим працівникам звання “Кращий молодий моторобудівельник». У новому колдоговорі АТ «Мотор Січ» на 2014-2016 рр. цей пункт включено і адміністрація підприємства його виконує.

У профкомі оформлено інформаційний стенд “Школа навчання профактиву”.

Аналіз навчання засвідчує, що слухачів хвилюють не тільки профспілкова робота, а й діяльність підприємства у цілому. Важливими для слухачів є також питання оплата праці, створення безпечних умов роботи, організація дозвілля працівників та членів їх сімей.

Профспілковий комітет намагається заохотити профактив та слухачів морально і матеріально, відзначаючи їх за підсумками роботи за рік у номінації “Кращий профактивіст”, до ювілейних дат та професійних свят.

 У 2012-2014 рр. для слухачів навчальних семінарів та профспілкового активу було організовано екскурсії до культурно-історичних заповідників міста Кам’янець- Подільського, до Хотинської фортеці, в Карпати.

При цьому, слід зазначити, що підприємство працює стабільно, обсяги виробництва зростають щорічно на 15-30 відсотків. Це дає можливість утримувати і розвивати об’єкти соціальної сфери: медпункт, їдальню, клуб, спортзал, музей Бойової слави, спортивно-оздоровчу молодіжну базу відпочинку “Ровесник” (с. Петрівщина Волочиського району). Протягом 2014 року розширено спортивно-оздоровчу молодіжну базу “Ровесник”, побудувавши там ще 4 будинки на 16 місць.

У 2011 році клуб підприємства визнано переможцем у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий культурно-освітній заклад профспілок. У 2012 та 2014 роках спортивна команда підприємства ставала бронзовим призером галузевої Спартакіади ЦК Профспілки авіабудівників України.      

Середня зарплата на заводі становила у минулому році майже 3 тисячі гривень.

 

Департамент профспілкового руху та

   зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ