Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання"

Верховною Радою України постановою № 854-VIII від 08.12.2015 схвалено рекомендації парламентських слухань на тему «Сімейна політика України – цілі та завдання».

Учасники парламентських слухань відзначають, що інститут сім’ї в Україні є важливою ланкою українського суспільства, де зростають і виховуються діти, формується особистість людини.

Водночас проблеми інституту сім’ї, що роками накопичувалися в умовах економічних, соціально-політичних і духовно-культурних трансформацій українського суспільства, ще більше загострилися у 2014-2015 роках внаслідок російської агресії та складної соціально-економічної ситуації.

На сьогодні основна увага держави зосереджена насамперед на розбудові системи підтримки сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. При цьому недостатньо уваги приділяється підтримці звичайних сімей з дітьми, популяризації сімейних цінностей, пропаганді раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного життя тощо.

Погіршення соціального становища громадян України, відсутність належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей спонукає до зменшення народжуваності, превалювання однодітних сімей, зростання кількості розлучень.

Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуку додаткового заробітку і не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що призводить до сімейних конфліктів і, як наслідок, до поширення соціального сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності.

Різке скорочення державного фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, дитячого дозвілля, насамперед занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, а також послаблення уваги батьків до своїх дітей неминуче спричиняє зростання підліткової злочинності та погіршення здоров’я дітей.

Це особливо небезпечно за нинішніх умов, під час російської агресії та окупації українських територій, наслідком чого є зубожіння сімей з дітьми, зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких помер (загинув), бездоглядних та безпритульних дітей.

Тому навіть за таких складних умов потребує прискорення запровадження механізмів, що використовують і активізують внутрішні ресурси родини для самостійного подолання проблем та створюють належні умови для реалізації природної потреби людини в сім’ї та дітях.

Першочерговим завданням державної сімейної політики має стати формування у молодих людей прагнення мати повну сім’ю з кількома дітьми, запровадження системи особистих і суспільних ціннісних орієнтацій на сімейний спосіб життя.

Ситуація, що склалася в державі на даний час, потребує визнання сімейної політики однією з пріоритетних складових комплексної державної політики, об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо гасла "Інвестиції в українську родину - це інвестиції в майбутнє України".

З рекомендаціями учасників парламентських слухань можна ознайомитися, перейшовши за посиланням - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/854-19