З досвіду роботи з молоддю профспілок Швеції

З досвіду роботи з молоддю профспілок Швеції

 

Питання членства молоді у профспілках є актуальним не лише для колишніх країн СРСР. Йому приділяється особлива увага в усьому світі. Справа в тому, що молодь неохоче йде до профспілок. У в першу чергу, тому, що їй бракує достатньої інформації про діяльність профспілкових організацій. Тому національні профцентри одним з головних напрямів своєї діяльності вбачають проведення активної політики щодо залучення молоді до профспілок. У цьому контексті розглянемо досвід роботи з молоддю у профспілках Швеції.

Сьогодні у цій країні проживає близько 9 млн. чоловік. Тут майже 80% працездатного населення охоплено профспілковим членством. В країні існують три профцентри: LO, TCO, SACO, які об’єднують галузеві профспілки за статусним принципом. Так, до складу LO входять профспілки, які захищають права і інтереси робітників як державного, так і приватного сектору (сині комірці), TCO захищає права і інтереси найманих робітників вищого рівня (білі комірці), SACO – інтелектуальної еліти (академіки, адвокати, професори та інші).

Отож візьмемо за приклад профцентр LO. До його складу входять 15 членських організацій: профспілки металістів, будівельників, електриків, послуг і зв’язку, транспортників, музикантів, художників та інші. Загальна чисельність Конфедерації   становить 1,8 млн. осіб, з яких 839 тис. – жінки.

Статистичні дані засвідчують, що чисельність молоді у LO за останні роки зменшилась. Наприклад, якщо у 1990 році у профцентрі молодь віком від 16 до 29 років становила майже 75%, то у 2004 - 64,5 %.

Під час соціологічного опитування молоді Швеції, яка не охоплена профспілковим членством, виявилися наступні основні причини, за якими молодь не бажає йти до профспілки. Це - брак роботи або часткова зайнятість, відсутність профспілки у колективі, відсутність мотивації щодо вступу до профспілки, небажання платити профспілкові внески, небачення сенсу у профспілковій роботі.

Робота з молоддю у Швеції будується на трьох рівнях. Перший - це місцеві молодіжні комітети, які розташовані у великих містах й займаються органайзенгом, навчанням молоді, співпрацюють з соціал-демократичною партією.   Другий – регіональні молодіжні комітети (16 комітетів), які займаються навчанням молоді та організацією профспілкових кампаній. Третій – центральний молодіжний комітет, який здійснює координацію діяльності молодіжних осередків різних галузей, розробляє стратегію подальшої роботи з молоддю Конфедерації.

У 2004 році під час Конгресу LO розглядалося питання членства молоді у профспілках. Було прийнято рішення щодо посилення роботи з молодими людьми, особливо з тією категорією, яка навчається у школах та вузах. Іншими словами, було прийнято рішення інформацію про діяльність профспілок починати поширювати саме зі школи. У цьому році шведські профспілки планують охопити своєю увагою 75% шкіл.

Щодо спілкування зі студентами, то Конфедерація поставила собі за мету провести до 2008 року зустрічі з кожним студентом близько 40 хвилин. Спочатку профактивісти розповідають студентам про те, як заробити гроші під час літніх канікул, потім - що таке колективний договір, далі – про ринок праці. Варто зауважити, що в епоху загальної комп’ютеризації шведські колеги надають перевагу «живому» спілкуванню з молоддю.

З метою поширення серед молоді інформації про діяльність профспілок шведи проводять акцію «Профспілка в літній країні». Під час цієї кампанії молоді профактивісти відвідують молодь на робочих місцях, розповідають їм про свої права тощо.

Крім цього існує телефон довіри, з допомогою якого можна отримати консультацію протягом усього року. З іншого боку телефон довіри дає можливість виявити слабкі позиції профспілки.

Конфедерація LO проводить велику інформаційну компанію, насамперед у тих місцях, де збирається молодь. Реклама ведеться по радіо, чимало використовується зовнішньої реклами. Представники профспілок активно працюють на молодіжних сайтах, купують рекламний час у кінотеатрах. Тільки за літо 2006 року на подібну діяльність Конфедерація витратила майже 200.000 євро. Інформаційна робота по-шведськи передбачає не лише доведення інформації про діяльність організації до членів профспілки, а й формування позитивного іміджу профспілки, насамперед через засоби масової інформації.

Значна робота з молоддю проводиться через Інтернет. На сайті LO є окрема сторінка для молоді, яка, до речі, найпопулярніша. На сайті розміщується інформація щодо захисту прав та інтересів молоді, профнавчання, історії профспілкового руху тощо. Найпопулярнішою є рубрика «Робота», де молодь може знайти інформацію щодо влаштування на роботу. Таким чином, чимало юнаків і дівчат отримують інформацію про діяльність профспілок.

Сьогодні шведські профспілки працюють над впровадженням у життя спеціальної програми навчання для молоді. Вона розрахована на чотири роки. Перший рік присвячений базовим витокам профнавчання, другий – профспілкам та політиці, третій – політичній системі, програмам політичних партій, четвертий – співробітництву з громадськими організаціями. Існує, ще п’ятий рік – це підготовка модераторів, тобто профспілкових викладачів.

Досвід шведських профспілок, без сумніву заслуговує на увагу. І було б добре, якби він був використаний у рамках Федерації профспілок України.

 

 

 

 

Департамент розвитку профспілкового руху