Профспілкові уроки – як засіб залучення молоді до профспілок

 

 

Профспілкові уроки – як засіб залучення

молоді до профспілок

 

 

Процес формування громадянського суспільства передбачає залучення молоді до активного суспільного життя, створення для неї максимально сприятливих умов для самореалізації. Федерація профспілок України вважає роботу з молоддю пріоритетним напрямом роботи. Особлива увага приділяється молоді, яка найближчим часом розпочне свою трудову діяльність в організації будь-якої форми власності. Тому молоді люди мають не тільки знати свої права, але й уміти їх захищати.

Шостий рік поспіль Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки у старших класах загальноосвітніх шкіл м. Києва проводить профспілкові уроки, у проведенні яких беруть представники ФПУ. Як правило такі уроки відбуваються напередодні Першотравня, бо для профспілок ─ це день солідарності у боротьбі за гідне життя трудівників, демонстрація взаємної підтримки і згуртованості.

Метою профспілкових уроків є формування у молодих громадян України знань про профспілки, їх ролі у дотриманні законодавства про працю, а також сприяє закладенню активної життєвої позиції у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

На профспілкових уроках учні отримують інформацію про трудове законодавство України, права неповнолітніх та дії щодо їх захисту, призначення та зміст колективного договору, дізнаються про діяльність профспілкових організацій та допомогу, яку вони надають своїм членам при їх звільненні з роботи чи скороченні, порушенні роботодавцем умов праці, загрозі життю чи здоров'ю працівника на виробництві, забезпеченні житлом тощо.

Теми профспілкових уроків та форми їх проведення були різними, зокрема, «Праця: право чи обов’язок», «Першотравень в профспілки. Традиції і сучасність» та інші. Вчителя використовують різноманітні активні методи навчання учнів – проблемну розповідь і проблемно побудовану лекцію, евристичну і проблемно-пошукову бесіду, проблемно-пошукові вправи, методи розвиваючого навчання, пізнавальних ігор, створення ситуацій пізнавальної спору, створення проблемних ситуацій, аналогій, створення на уроках ситуацій інтересу, аналізу на уроках життєвих ситуацій тощо. Це дає можливість переконати учнів, що лише профспілки є виразниками соціально-економічних інтересів найманих працівників і дієвим механізмом захисту трудових прав своїх членів.

У цьому році тема профспілкового уроку надзвичайно цікава −
«У єдності наша сила». Низку уроків відвідали керівники Федерації профспілок України. Учні мали можливість безпосередньо поспілкуватися з лідерами профспілкового руху України.

Слід зауважити, що профспілкові уроки методично правильно побудовані. Вдале компілювання традиційних та інноваційних (інтерактивних) методів навчання дає можливість не тільки задіяти усіх учнів, а й розгорнути жваву дискусію щодо ролі профспілок в громадянському суспільстві.

Зацікавленість учнів викликали реальні приклали з профспілкового життя, де у центрі події завжди була людина праці.

І на останок. Проведення профспілкових уроків сьогодні можна розглядати як засіб залучення учнівської молоді до профспілок, пропаганди ролі і місця профспілок у розбудові громадянського суспільства країни. Він сприяє формуванню у молоді активної життєвої позиції, посиленню впливу профспілок у молодіжному середовищі, вчить майбутніх працівників захищати свої трудові права.

 

Департамент розвитку профспілкового руху ФПУ