Про критичну ситуацію, що склалася в системі профспілкового навчання

 

                                             Схвалено постійною комісією Ради ФПУ                                                                             з питань організаційної роботи

 

 

Про критичну ситуацію, що склалася в системі

профспілкового навчання

 

 

Головним фактором, який визначає результативність і ефективність діяльності профспілок, є професіоналізм і компетентність профспілкових працівників та активістів. Вимоги часу ставлять перед профспілками нові завдання з формування кадрового потенціалу, які можна вирішити шляхом запровадження безперервного профспілкового навчання з використанням усіх його форм і методів, що сприятиме не тільки формуванню у членів профспілки активної громадянської позиції, а й їх вмінню кваліфіковано відстоювати свої права та інтереси.

За роки незалежності Федерації профспілок України, її членським організаціям вдалося відновити систему профспілкового навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників, зберегти мережу навчальних закладів профспілок, які діяли на початку 90-х років, започаткувати діяльність Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Нова соціальна роль та завдання профспілок змусили докорінно змінити форми й методи організації та проведення навчання, тематику навчальних програм і планів, їх зміст.

Сьогодні до системи профспілкової освіти входить 9 навчально-методичних центрів профспілок, які мають слугувати профспілковим організаціям для якісної підготовки профспілкових кадрів, сформовано нормативну базу, здійснюється науково-методичне забезпечення діяльності профспілок.

У 2009 році прийнято Концепцію розвитку системи профспілкового навчання, яка покликана забезпечити створення наукових, правових, економічних та організаційних умов для навчання|вчення| та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу в усіх регіонах та на всіх рівнях.

Значну роботу з координації навчання проводить Науково-методична рада ФПУ. Вживаються заходи щодо актуалізації навчальних програм до сучасних умов. Зокрема, членським організаціям запропоновано програми щодо ефективної організації фінансової та контрольно-ревізійної роботи в профспілкових організаціях, ролі лідера в управлінні профспілковою організацією, органайзингу як інструменту розвитку та зміцнення профспілок тощо.

З метою покращення роботи навчально-методичних центрів, що діють у межах єдиної системи профспілкового навчання, затверджено Типове положення про навчально-методичний центр профспілок та Єдині стандарти (норми) забезпечення його діяльності. Щороку проводиться Всеукраїнський огляд-конкурс навчальних закладів профспілок.

З кожним роком розширюється мережа шкіл профспілкового активу, продовжується практика проведення міжобласних семінарів.

Разом з тим в системі профспілкового навчання існує чимало проблем, які останнім часом накопичуються. Одна з головних проблем – недостатнє фінансування профспілкового навчання, відсутність цільових фондів. На жаль, в профспілковому середовищі не всі усвідомлюють, що фінансування освіти це не просто видатки бюджету, а довгострокові високоефективні інвестиції.

Керівники профспілкових організацій усіх рівнів мають безперервно підвищувати рівень своїх знань, нести персональну відповідальність за організацію системної і цілеспрямованої роботи з навчання членів профспілки та підвищення професійної кваліфікації профспілкових працівників і активу на базі навчальних закладів профспілок, розробляти стимули, що активізують зацікавленість у навчанні|вчення|. Безперервна профспілкова освіта|утворення| повинна стати необхідною умовою для роботи в профспілкових органах.

В середньому на профспілкову освіту витрачається близько 2 відсотків від профспілкових бюджетів, для порівняння, у країнах Західної Європи –10 відсотків. Як наслідок, рівень охоплення профспілковим навчанням залишається низьким.

Наступною проблемою є забезпечення навчального процесу інструктивними та методичними посібниками. Назріла гостра необхідність у створенні загального банку методичної літератури, до якого б мали доступ усі учасники навчального процесу.

Базою у системі профспілкового навчання залишаються навчально-методичні центри та вищі навчальні заклади профспілок. На жаль, сьогодні констатуємо про критичний стан навчально-методичних центрів. Серед основних проблем, які сьогодні стоять перед навчально-методичними центрами – застаріла матеріально-технічна база, зростання тарифів на комунальні послуги, що призводить до накопичення боргів перед постачальниками. Фактично весь прибуток НМЦ йде на утримання приміщень, заробітну плату працівникам. Коштів на розвиток центрів не залишається.

Крім того, різке погіршення фінансового стану профспілкових організацій зменшує їх попит на послуги у сфері навчання, у т.ч. на проживання та харчування спілчан на базі НМЦ.

Складна фінансова ситуація у Зональному навчально-методичному центрі Дніпропетровського об’єднання профспілок. Високі комунальні тарифи стримують розвиток матеріально-технічної бази центру. Водночас на його базі запроваджено дистанційне навчання профспілкових активістів ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».

Навчально-методичний центр Волинської області, як і решта центрів, підтримує свій фінансовий стан за рахунок надання в оренду частини невикористаних приміщень. Так, в приміщенні НМЦ на правах оренди розміщено Центр підвищення кваліфікації державних службовців, який має потужну матеріальну-технічну базу, що дає можливість її використовувати під час профспілкового навчання.

У приміщенні Навчально-методичного центру Житомирської області розташовані обласні організації всеукраїнських профспілок, які сплачують комунальні послуги за мінімальними тарифами, а за оренду приміщення не платять взагалі. Тому НМЦ вишукує інші можливості заробляння грошей на утримання будинку.

У січні 2014 року відновлено роботу навчально-методичного центру Федерації профспілок Рівненської області. НМЦ не має власної матеріально-технічної бази, натомість відкрито методичний кабінет, систематично проводяться навчання з профактивом.

Від фінансової складової залежить і функціонування Навчально-культурного центру «Побужжя». Серед його основних проблем: застаріла матеріально-технічна база, високі тарифи на комунальні послуги, наявність заборгованості за комунальні послуги. Більше 8 років тривають судові справи щодо майна Центру з органами державної влади та міського самоврядування. Одночасно, центр вишукує можливості залучення додаткових коштів, у т.ч. міжнародних організацій, до профспілкового навчання.

Ці ж питання турбують й навчально-методичні центри Закарпатської, Запорізької, Львівської областей. Відсутність постійних замовлень на навчання, високі тарифи змушує постійно вишукувати можливості на утримання центрів. Не дивлячись на це, НМЦ підготовлено низку практичних рекомендацій та аналітичних матеріалів для системи профспілкового навчання.

В найбільш скрутному становищі опинився Навчально-методичний центр Федерації профспілкових організацій Чернігівської області – базовий навчально-методичний центр у системі профспілкового навчання. Він фактично постав перед реальною загрозою знищення. На його базі щорічно навчається понад 5 тис. слухачів як з усіх регіонів України, так і з інших країн. Постійними замовниками послуг Центру є такі знані та авторитетні організації, як: Корпус Миру, об'єднання профспілок Данії“3F”, представництво Фонду Еберта в Україні, Міжнародна профспілка IUF та інші.

У жовтні 2011 року надійшов позов до Господарського суду Чернігівської області, поданий прокуратурою області в інтересах Фонду державного майна щодо належності будівлі, де розташований наш Центр.

Постановою Вищого господарського суду України від 19 лютого 2015 року визнано недійсним свідоцтво про право власності на будівлю НМЦ Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, право власності на будівлю визнано за державою в особі Фонду державного майна, проте відмовлено у витребуванні майна на користь Фонду державного майна.

У свою чергу Федерацією профспілкових організацій Чернігівської області також була подана заява до Верховного Суду України про перегляд рішення Вищого господарського суду України як такого, що не відповідає законодавству. Рішення по цій заяві на сьогодні ще не прийнято.

Враховуючи те, що навчання – це запорука розвитку профспілкового руху та посилення ефективності діяльності профспілкових організацій, необхідно визнати його пріоритетним напрямом діяльності профспілок. Зважаючи на це, постійна комісія Ради ФПУ з питань організаційної роботи рекомендує:

 

Президії ФПУ:

-   створити Фонд профспілкового навчання та визначити механізми його наповнення;

-   надати фінансову допомогу навчально-методичним центрам перед початком опалювального сезону;

-   розглянути можливість проведення спеціалізації навчально-методичних центрів профспілок

 

Членським організаціям ФПУ:

-   підготувати звернення до органів місцевого самоврядування щодо надання пільг навчально-методичним центрам на сплату комунальних послуг;

-   проводити навчання профспілкових кадрів і активу, членів профспілок на базі навчально-методичних центрів профспілок;

-   передбачати у бюджетах організаційних ланок профспілок 5 – 10% коштів на навчання профспілкових працівників, активістів, членів профспілок та домагатися цільового і в повному обсязі використання цих коштів;

-   домагатися періодичності навчання виборних профспілкових працівників не рідше 1 разу на 3 роки;

-   продовжувати обов'язкове навчання вперше обраних керівників первинних профспілкових організацій протягом перших 2 – 3 місяців після обрання;

-         цілеспрямовано орієнтувати профспілкове навчання на члена профспілки та потреби профспілкового руху;

-         розширювати мережу шкіл профспілкового активу, профспілкових гуртків

 

Навчально-методичним центрам:

-         підвищувати якість навчання, впроваджувати сучасні освітні інноваційні технології;

-         активізувати випуск інформаційних, аналітичних та методичних розробок для системи профспілкового навчання, у тому числі на електронних носіях;

-   створити консультативні пункти з надання методичної і організаційної допомоги у проведенні профспілкового навчання;

 

-          здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації профспілкових працівників й активу всіх рівнів за замовленнями членських організацій         

-         удосконалювати матеріально-технічну базу;

-         практикувати стажування та обмін профспілковими викладачами;

-         розробляти навчальні плани, програми, методичні посібники за актуальними напрямами профспілкової діяльності

-         щомісячно готувати інформацію на електронних носіях щодо діяльності профспілок та надавати її Прес-центру ФПУ для поширення серед членських організацій.

 

Модернізація профспілок неможлива без ефективної кадрової політики Федерації профспілок України, її членських організацій. Досягнення успіху у кадровій політиці неможливе без побудови ефективної безперервної системи профспілкової освіти.

 

 

 

 

Департамент профспілкового руху та

зв’язків з громадськими організаціями