Рекомендації Науково-методичної ради ФПУ

Рекомендації

Науково-методичної ради ФПУ

 

 

Підвищення іміджу профспілок у громадянському суспільстві неможливе без професіоналізації профспілкової діяльності. Розвиток суспільно-трудових відносин передбачає зміну вимог до профспілкових працівників, що включають не тільки знання, уміння, навички, а й певні особисті риси та норми поведінки. Зважаючи на це, Науково-методична рада ФПУ рекомендує:

 

членським організаціям ФПУ:

 

-   з метою удосконалення і розвитку єдиної системи профспілкового навчання в 2013/2014 навчальному році наблизити профспілкове навчання до члена профспілки;

- передбачати у бюджетах організаційних ланок профспілок кошти не менше 5 % на навчання профспілкових працівників, активістів, членів профспілок;

-   розвивати систему цільового навчання профспілкових кадрів на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму;

-   підвищувати вимоги до виборних профспілкових працівників, тобто переходити до професіоналізації профспілкової діяльності;

-   проводити навчання за тематичними планами, розробленими з урахуванням рекомендацій Науково-методичної ради ФПУ, методичних рад членських організацій на базі навчальних закладів профспілок;

-   розширювати мережу шкіл профспілкового активу (профспілкових гуртків);

-   проводити навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників, членів профспілок відповідно до примірних тематичних програм навчання;

-   обов'язково проводити навчання вперше обраних керівників профспілкових організацій на базі навчальних закладів профспілок;

-   домагатися періодичності навчання виборних профспілкових працівників не рідше 1 разу на 3 роки;

-   проводити навчання спеціалістів з інформаційної політики профспілок за навчальними програмами «Інформаційна політика профспілок. Формування внутрішньої та зовнішньої комунікаційної стратегії»; «Нові медіа – нові можливості для захисту членів профспілок» та фінансової роботи за програмою «Ефективна організація фінансової та контрольно-ревізійної роботи в профспілкових організаціях», розробленими Навчально-методичним центром Федерації профспілок Чернігівської області;

-   використовувати тематику авторської програми Буздугана Ю.О. «Трудова школа» для навчання профспілкових активістів, членів профспілок;

-   заохочувати організаторів та викладачів профспілкової освіти, відзначаючи найкращих з них профспілковими нагородами;

-   провести низку заходів з відзначення 200-річчя Тараса Шевченка;

 

навчальним закладам профспілок:

 

-    підвищувати якість навчання, впроваджувати сучасні освітні інноваційні технології;

-    проводити навчання профспілкових працівників, членів профспілок з урахуванням «Професійних вимог до виборних профспілкових працівників»;

-    провести навчальні заходи до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Всесвітнього дня соціальної справедливості;

-    проводити навчальні семінари для всіх категорій профспілкових працівників, активістів з питань ведення соціального діалогу в суспільстві;

-    активізувати випуск інформаційних, аналітичних та методичних розробок для системи профспілкового навчання;

-    здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активу всіх рівнів;

-    доручити навчально-методичним центрам Дніпропетровської і Чернігівської областей започаткувати дистанційне навчання;

-    Академії праці, соціальних відносин і туризму розгорнути роботу Інституту профспілкового руху;

-    проводити дослідницьку роботу щодо стану профспілкового руху та перспектив його розвитку;

-    проводити конференції, семінари, круглі столи з актуальних питань профспілкового руху;

-    Академії праці, соціальних відносин і туризму впровадити у навчальний процес на всіх спеціальностях програму «Основи ведення соціального діалогу в суспільстві»;

-    провести низку заходів з відзначення 200-річчя Тараса Шевченка;

 

керівництву ФПУ:

 

- передбачати у бюджеті ФПУ на 2014 рік кошти не менше 5 % на навчання профспілкових працівників та активу;

-   здійснювати координацію та організацію навчання профспілкових працівників та активу;

- поширювати досвід профспілкових організацій щодо проведення навчання профспілкових працівників;

- поглиблювати співпрацю з міжнародними профцентрами з питань навчання профспілкових працівників та підвищення його ефективності.