Позиція ФПУ щодо профспілок, молоді та спорту

 

Позиція ФПУ

щодо профспілок, молоді та спорту

 

Проектом Закону України «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної ситуації в Україні» передбачається прийняття низки антисоціальних норм щодо профспілок, молоді та спорту. Так:

 

 

 

1. Втрачає чинність Закон України «Про зайнятість населення», стаття 26 «Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкуренто­спроможні на ринку праці» та стаття 28 «Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи у селах і селищах».

 

Вилучення норм щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України для компенсації забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією, та зменшення розміру адресної допомоги випускникам, які працюватимуть у сільській місцевості, при чому без надання житла, призведе до масового безробіття молоді та створить критичну ситуацію на селі із забезпеченням фахівцями різного профілю.

 

 

 

2. Вилучення із Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» статті 44 «Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу» та статті 250 із Кодексу Законів про працю України «Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу».

 

Роботодавці перераховують кошти на первинні профспілкові організації для проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи серед працівників підприємств, організацій та установ. Вилучення цих норм призведе до виникнення соціальної нестабільності в колективах та спонукає профспілки до масових акцій протесту.

 

 

 

3. Втрата чинності статті 10, 47, 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо вилучення норм стосовно фінансування дитячих та юнацьких спортивних шкіл, закладів фізичної культури і спорту за рахунок коштів соціального страхування спричинить ліквідацію комунальних закладів цієї сфери.

 

 

4. Скасування норм Закону України «Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» у частині фінансування дитячого оздоровлення та вилучення у статті 25 пункту 1 «Кабінет Міністр України розробляє і затверджує державну програму оздоровлення і відпочинку дітей» Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» говорить про те, що Уряд самоусувається від турботи про дітей, підлітків, молоде покоління, практично про майбутнє держави.


 

 

 

Департамент розвитку 

профспілкового руху апарату ФПУ