Відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи

 

Відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи

 

Відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи під головуванням Василя Дудника, голови Профспілки автомобільного і сільськогосподарського машинобудування України, голови постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та Віталія Дубіля, голови Дніпропетровського об’єднання профспілок, заступника голови постійної комісії.

Відповідно до порядку денного на засіданні розглядалися питання:

1. Про проект постанови Ради ФПУ «Про скликання VII З’їзду ФПУ».

          2. Про критичну ситуацію, що склалася у системі профспілкової освіти.

Також на розгляд членам комісії підготовлено інформаційні довідки про:         

- хід звітно-виборної кампанії в членських організаціях ФПУ;

- досвід організації навчання профспілкового активу на Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ»;

- нагородження нагрудним знаком ФПУ «Заслужений працівник профспілок України» 2015 році.

Жвава дискусія розгорнулося навколо питання щодо проекту постанови Ради ФПУ «Про скликання чергового VII З’їзду ФПУ». Усі присутні дійшли згоди щодо проведення чергового З’їзду в установлені Статутом ФПУ терміни.

Євген Драп’ятий, заступник Голови ФПУ, зупинились на проблемах, які існують у системі профспілкового навчання, зазначив, що вимоги часу ставлять перед профспілками нові завдання з формування кадрового потенціалу, які можна вирішити шляхом запровадження безперервного профспілкового навчання з використанням усіх його форм і методів.

Разом з тим, у системі профспілкового навчання залишається невирішеними чимало проблем, однією з яких є недостатнє фінансування. На жаль, в профспілковому середовищі не всі усвідомлюють, що фінансування освіти – це не просто видатки бюджету, а довгострокові високоефективні інвестиції. Профспілкове навчання сприяє не тільки формуванню у членів профспілки активної громадянської позиції, а й практичних умінь кваліфіковано відстоювати свої права та інтереси.

У складній ситуації опинилися навчально-методичні центри – базові осередки профспілкового навчання. Серед основних проблем, які сьогодні постали перед ними, – застаріла матеріально-технічна база, зростання тарифів на комунальні послуги, що призводить до накопичення боргів перед постачальниками. Фактично весь прибуток НМЦ йде на утримання приміщень, заробітну плату працівникам, і коштів на розвиток центрів не залишається.

Постійна комісія Ради ФПУ з питань організаційної роботи запропонувала розглянути проблемні питання профспілкового навчання на засіданні Президії ФПУ та рекомендувала комісіям Ради ФПУ з розробки проектів основних документів З’їзду включити їх до проектів постанов та резолюцій VII З’їзду ФПУ.

Крім того, постійна комісія Ради ФПУ з питань організаційної роботи рекомендувала:

Президії ФПУ:

-   створити Фонд профспілкового навчання та визначити механізми його наповнення;

-   надати фінансову допомогу навчально-методичним центрам перед початком опалювального сезону;

-   розглянути можливість проведення спеціалізації навчально-методичних центрів профспілок

Членським організаціям ФПУ:

-   підготувати звернення до органів місцевого самоврядування щодо надання пільг навчально-методичним центрам на сплату комунальних послуг;

-   проводити навчання профспілкових кадрів і активу, членів профспілок на базі навчально-методичних центрів профспілок;

-   передбачати у бюджетах організаційних ланок профспілок 5 – 10% коштів на навчання профспілкових працівників, активістів, членів профспілок та домагатися цільового і в повному обсязі використання цих коштів;

-   домагатися періодичності навчання виборних профспілкових працівників не рідше 1 разу на 3 роки;

-   продовжувати обов'язкове навчання вперше обраних керівників первинних профспілкових організацій протягом перших 2 – 3 місяців після обрання;

-         цілеспрямовано орієнтувати профспілкове навчання на члена профспілки та потреби профспілкового руху;

-         розширювати мережу шкіл профспілкового активу, профспілкових гуртків

Навчально-методичним центрам:

-         підвищувати якість навчання, впроваджувати сучасні освітні інноваційні технології;

-         активізувати випуск інформаційних, аналітичних та методичних розробок для системи профспілкового навчання, у тому числі на електронних носіях;

-   створити консультативні пункти з надання методичної і організаційної допомоги у проведенні профспілкового навчання;

 

-          здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації профспілкових працівників й активу всіх рівнів за замовленнями членських організацій         

-         удосконалювати матеріально-технічну базу;

-         практикувати стажування та обмін профспілковими викладачами;

-         розробляти навчальні плани, програми, методичні посібники за актуальними напрямами профспілкової діяльності

-         щомісячно готувати інформацію на електронних носіях щодо діяльності профспілок та надавати її Прес-центру ФПУ для поширення серед членських організацій.

Інформаційні довідки запропоновано розмістити на сайті ФПУ.

 

Департамент профспілкового руху та

зв’язків з громадськими організаціями