ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

  ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ   Влітку для профспілкових організацій вкрай важливими є питання організації дитячого оздоровлення. Найголовнішими серед них – це збільшення фінансування на дитяче харчування, лікування та культурне обслуговування й зменшення тривалості оздоровчої зміни, що дасть можливість оздоровити більшу кількість дітей.

[ Детальніше: ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ]

У центрі уваги - стратегія модернізації ФПУ

  У центрі уваги - стратегія модернізації ФПУ   Що мають робити профспілки, щоб бути в авангарді руху та боротьби за забезпечення соціальної справедливості, захисту соціальних та економічних прав людини праці? Це питання зараз турбує Федерацію профспілок України та її членські організації. І зовсім не випадково воно буде обговорюватися на засіданні Ради ФПУ, яке відбудеться 26 червня. А 27 травня проект Стратегії   модернізації ФПУ, її членських організацій було обговорено на засіданні Постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи.

[ Детальніше: У центрі уваги - стратегія модернізації ФПУ ]

ПРОФСПІЛКОВІ ЮРИСТИ НА ЗАХИСТІ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

                    Відповідно до статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», яка визначає повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, для здійснення цих функцій профспілки, їх об’єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії тощо.          У членських організаціях ФПУ – регіональних профспілкових об’єднаннях правовий захист здійснюють спеціалісти з питань правової роботи, а саме: завідувачі відділом правової роботи, головні спеціалісти з питань правової роботи, правові (головні правові) інспектори праці профспілок, юристи апарату, старші юрисконсульти, юрисконсульти, консультанти та інші. Ці фахівці надають практичну правову допомогу як профоб’єднанням, так і безпосередньо спілчанам, які звертаються до регіональних профспілкових об’єднань за захистом порушених трудових прав.          Життя підтверджує те, що мати в штаті територіального профоб’єднання хоча б одного фахівця-юриста дуже важливо.           У Федерації профспілок Рівненської області таким фахівцем є завідувач відділу правової роботи профоб’єднання Хілінська Тамара Мечиславівна. Кваліфікований спеціаліст, добросовісний працівник і просто чудова людина в профспілковому середовищі, вона завжди в полі зору спілчан. Люди йдуть до неї за консультаціями і з проханням допомогти в скрутну хвилину, коли з якихось причин працівника позбавляють роботи чи незаконно притягують до дисциплінарної відповідальності. Нею постійно надається кваліфікована правова допомога членам профспілок багатьох обласних галузевих профспілкових організацій з питань захисту їх порушених прав та інтересів.            Відповідно до статті 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, якими, зокрема, відповідно до пункту 2 частини першої статті 221 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) є районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.          За рік, що минув, та перший квартал поточного року Хілінською Т.М. було здійснено 130 представництв інтересів членів профспілок за їхніми позовами до роботодавців щодо стягнення заборгованості по заробітній платі, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за затримку виплати розрахунку при звільненні, середнього заробітку за час вимушеного прогулу, компенсації за невикористану відпустку, відшкодування моральної шкоди, визнання незаконними наказів про накладення дисциплінарного стягнення тощо. Не менш важливою в умовах економічної кризи є та обставина, що правова допомога членам профспілок профспілками надавалася і надається безкоштовно. Надаючи допомогу в оформленні процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо), Хілінська Т.М. одночасно представляла інтереси працівників у судах в якості представника профспілок за довіреністю позивачів – працівників, чиї права були порушені, що є важливим аргументом довіри до профспілкових юристів.     У переважній більшості судових справ, в яких вона здійснювала представництво інтересів членів профспілок, судами винесені позитивні рішення на користь працівників та поновлені їхні порушені права. Завдяки професійним діям профспілкового юриста на користь працівників судами стягнено близько 700 тисяч гривень. Показовими є окремі приклади прийняття позитивних судових рішень. Так, Хілінська Т.М. здійснювала в суді представництво інтересів працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «УММ», члена профкому Бицюка Я.І., який після поновлення його на роботі 08.10.2012 був повторно звільнений роботодавцем 31.12.2012. за п.1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку із скороченням чисельності працівників. Рішенням Рівненського міського суду Бицюк Я.І. знову поновлений на роботі. З роботодавця стягнуто середній заробіток за вимушений прогул в сумі   8375,62грн. та моральну шкоду в сумі 1000 грн. Апеляційним судом Рівненської області рішення суду першої інстанції залишено без змін. Також завдяки старанням Хілінської Т.М. повернулася до попередньої роботи працівниця Товариства з обмеженою відповідальністю «УММ», член профкому Павлюк Н.В., яка, після поновлення її на роботі 01.10.2012, повторно була звільнена 31.12.2012. за п.1 ст.40 КЗпП України у зв’язку із скороченням чисельності працівників. Рішенням Рівненського міського суду працівниця вдруге поновлена на роботі, з роботодавця на її користь стягнуто середній заробіток за вимушений прогул в сумі 4232,80 грн. та моральну шкоду в сумі 500 грн. При сприянні профспілкового юриста рішенням Рівненського міського суду поновлений на роботі ще один працівник Товариства з обмеженою відповідальністю «УММ», член профкому Тарасюк В.М., звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку із скороченням чисельності працівників. На його користь судом стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 12809,22 грн. та відшкодування за моральну шкоду в розмірі 500 грн. Проте, після поновлення на посаді роботодавець повторно звільнив члена виборного профспілкового органу уже з інших підстав – начебто за прогул по п.4 ст. 40 КЗпП України. Не погоджуючись з мотивами звільнення, працівник оскаржив наказ про звільнення до суду. Однак, рішенням Рівненського міського суду від 08.10.2013 в позові про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди йому було відмовлено повністю. Тоді Тарасюк В.М. звернувся за наданням правової допомоги до Хілінської Т.М. Складена нею апеляційна скарга була задоволена частково.        27.11.2013р. рішенням колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Рівненської області Тарасюк В.М. був поновлений на роботі, на його користь стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 17279,02 грн. та відшкодовано моральну шкоду в розмірі 1000 грн. Іще один приклад. Рішенням Рівненського міського суду від 07.06.2013 було відмовлено в позові про поновлення на роботі молодшої медичної сестри санаторію-профілакторію «Полісся» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Казачек Н.М., звільненої за п. 3 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Результатом фахово складеної Хілінською Т.М. апеляційної скарги на вказане рішення суду та професійно здійснюваного нею представництва інтересів працівниці в суді стало прийняття Апеляційним судом Рівненської області ухвали від 25.07.2013, згідно з якою рішення суду першої інстанції скасовано, визнано незаконними та скасовано накази про накладення дисциплінарних стягнень, наказ про звільнення за систематичне невиконання без поважних причин своїх обов’язків, стягнуто середній заробіток за вимушений прогул в сумі 8362 грн. та відшкодовано моральну шкоду в розмірі 1000 грн. Також за безпосередньої участі профспілкового юриста Хілінської Т.М. в суді на користь технічного працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Технотек» Глибовича С.Р. рішенням Рівненського міського суду стягнуто заборгованість із заробітної плати, заробітну плату за час відпустки, компенсацію за невикористану відпустку, середній заробіток за період тимчасової непрацездатності та середній заробіток за час затримки виплати розрахунку при звільненні в сумі 10197,50 грн. Таким чином, надання профспілковими юристами правової допомоги членам профспілок та захист їхніх порушених трудових прав у судах є важливою справою та реальною мотивацією профспілкового членства.     Департамент правового захисту апарату ФПУ

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ПЕРВИНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РАЗІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

         Первинна профспілкова організація як юридична особа відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску за рішенням суду). Про це ж зазначено і в частині першій статті 18   Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", відповідно до якої профспілки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).            Частиною дванадцятою статті 111 Цивільного кодексу України унормовано, що майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.            Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", зокрема частиною другою статті 18 передбачено, що «рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об’єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі».           Порядок припинення діяльності первинної профспілкової організації визначено розділом 6 «Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України", затвердженого Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 № П-30-7.            Так, згідно з п. п. 6.1-6.4 Положення рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до статуту профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації, або більш як 2/3 делегатів конференції. Одночасно на цих же зборах (конференції) приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутну діяльність чи благодійні цілі. Грошові кошти та майно, які залишаються після ліквідації профспілкової організації, поділу між членами профспілки не підлягають.            В статутах деяких профспілок прописана норма про те, що у випадку, якщо у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації своєчасно не було прийнято зборами первинної організації, таке рішення може бути прийнято профспілковим органом вищого рівня. Всі документи ліквідованої первинної профспілкової організації в цьому випадку передаються до територіальної організації або іншої організації профспілки, до складу якої вона входила.            Ліквідація - це така форма припинення юридичної особи, при якій організація перестає існувати з усіма своїми правами та обов'язками. Тому у разі ліквідації первинної профспілкової організації повноваження з управління справами організації до моменту її припинення переходять до ліквідаційної комісії, головою якої, як правило, призначається голова профкому цієї організації.            У разі прийняття рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації ревізійна комісія здійснює позачергову перевірку діяльності первинної профспілкової організації за період, що минув з дня останніх звітно-виборних зборів (конференції) до дня проведення зборів, на яке виноситься питання про припинення первинної профспілкової організації.            Ревізійна комісія про результати перевірки інформує членів профспілкової організації на зборах (конференції), всі матеріали передає обраній на цих же зборах ліквідаційній комісії.           На підставі доповіді ревізійної комісії профспілкові збори (конференція) приймають рішення про подальше використання майна і коштів, які залишаться після проведення ліквідаційною комісією всіх обов'язкових розрахунків.      Важливо усвідомлювати, що при припиненні діяльності організації шляхом ліквідації відсутній правонаступник прав та обов'язків цієї профспілкової організації.            Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише місцевим судом.          Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об’єднань за рішенням будь – яких інших органів.                Згідно з частиною другою статті 104 Цивільного кодексу України профспілкова організація як юридична особа припиняється з дня  внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.     Департамент правового захисту апарату ФПУ  

Підсумкове засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій

Підсумкове засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій   20 травня ц.р. відбулося підсумкове засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій. Під час роботи над документом ретельно опрацьовані майже 300 пропозицій, які надійшли від членських організацій ФПУ. Низку проблемних питань щодо функціонування профспілок на сучасному етапі було вміщено до анкети експертного опитування членів Президії ФПУ та отримано їхню оцінку, з урахуванням якої підготовлено проект документ.

[ Детальніше: Підсумкове засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських... ]

УРЯДОВИЙ СЕЛЕКТОР З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

  УРЯДОВИЙ СЕЛЕКТОР З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ   20 травня ц.р. відбулася урядова селекторна нарада під головуванням Міністра соціальної політики України Людмили Денісової щодо стану підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року. На нараду було запрошено заступника Голови Федерації профспілок України   Євгена Драп’ятого, представників профспілкових об’єднань у регіонах, а також фахівців Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

[ Детальніше: УРЯДОВИЙ СЕЛЕКТОР З ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ]

До відома членів постійних комісій Ради ФПУ!

  До відома членів постійних комісій Ради ФПУ!     Шановні колеги!   Повідомляємо, що 27 травня ц. р. відбудуться засідання постійних комісій Ради ФПУ з питань:

[ Детальніше: До відома членів постійних комісій Ради ФПУ! ]