До питання зайнятості молоді

До питання зайнятості молоді

 

27 червня 2013 р. за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта відбувся круглий стіл «Удосконалення системи освіти заради кращої конкурентоспроможності молоді на ринку праці», у якому взяли зустріч представники Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів, профспілок та фахових асоціацій.

Учасники круглого столу зазначили, що характерною рисою вищої освіти України є застарілість наявних та відсутність сучасних стандартів у сфері підготовки фахівців. Пілотні проекти з розроблення професійних та оновлення освітніх стандартів залишаються поодинокими та не мають системного характеру. Не врегульованими залишаються питання пов’язані із визначенням і прогнозуванням вимог до компетентності працівників, оновленням існуючих та введенням нових кваліфікацій, оцінюванням та визнанням результатів навчання.

Анатолій Гармаш, завідувач сектору департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, зупинився на проекті Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій, яка спрямована на розвиток людського потенціалу, розширення можливостей навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя.

Створення національної системи кваліфікацій надасть можливість налагодити взаємодію між системою освіти, ринком праці та організаціями громадянського суспільства й зменшити рівень молодіжного безробіття.

Учасники круглого столу зазначили, що якісна освіта - необхідна умова забезпечення сталого розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-політичних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.

 

 

Департамент розвитку

профспілкового руху апарату ФПУ