Проведено скайп-конференцію з питань модернізації профспілок

  17 червня відбулась скайп-конференція за участю заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, керівництва Федерації профспілок Волинської ласті і голів районних комітетів профспілок, які зібрались в обласному Навчально-методичному центрі профспілок Волині. Йшлося про актуальність профспілкового навчання в сучасних умовах, коли Федерація профспілок України, її членські організації працюють над зміцненням своїх ланок та розробляють Стратегію модернізації ФПУ. Під час обміну думками зазначалося, що до такої масштабної роботи потрібно залучати науковців, фахівців профспілкових організацій, а також молодь, для якої можливість підвищення власного професійного та освітнього рівнів може стати одним з мотиваційних чинників вступу до профспілок. Констатувалося те, що допоки нам не вдалося створити налагодженої системи поповнення профспілкових кадрів, яка включає в себе профільне навчання фахівців за направленнями профспілкових організацій. За статистичними даними, на сьогодні кількість звільнених працівників в більш ніж 74 тис. первинних профспілкових організацій, об’єднаних в ФПУ, становить лише 1 тис. голів, тобто на 43 організації лише одна особа займається професійно профспілковою роботою. Однією з причин того, чому так відбувається є невиконання постанов, які ухвалюються вищими профспілковими органами, зокрема щодо відрахування 5 % від членських внесків, що збираються профспілкою, на навчання та підвищення кваліфікації працівників. Виходячи з того, що одним з головних завдань профспілок є формування власної ідеології, яка базується на обстоюванні і захисті інтересів людини праці, профспілкам потрібні освічені фахівці, які свідомо вступають до лав профспілок. - Тому ми поставили собі за ціль - відродити навчальні центри профспілок, - сказав Є.Драп’ятий, - звісно, на це потрібні кошти, - проаналізувавши досвід діяльності міжнародних профоб’єднань ми зробили висновок, що у абсолютній більшості вони до 45 % своїх коштів витрачають на навчання. Це дає підстави для створення надійного кадрового тилу, що в решті-решт зміцнює профспілки. Учасники спілкування дійшли спільної думки про те, що в умовах зниження життєвого рівня громадян, зростання безробіття, порушення роботодавцями трудових прав працюючих і утиску прав самих профспілок, потрібно єднатися для більш результативного захисту членів профспілок, вдосконалення організаційної структури й фінансового зміцнення діяльності профспілок. - Усі наші рішення мають розглядатися через призму того, наскільки вони покращують умови життя та роботи членів профспілок – резюмував Є.Драп’ятий.    Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

ФПУ продовжує відстоювати вирішення житлових проблем молоді у Верховній Раді та уряді

  ФПУ продовжує відстоювати вирішення житлових проблем молоді у Верховній Раді та уряді   Як відомо, Федерація профспілок України звернулася до Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка (лист додається) з наступними пропозиціями щодо реалізації Програми та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів:

[ Детальніше: ФПУ продовжує відстоювати вирішення житлових проблем молоді у Верховній Раді та уряді ]

ФПУ виступає за ефективні механізми стимулювання роботодавців, що створюють перші робочі місця для молоді

  ФПУ виступає за ефективні механізми стимулювання роботодавців, що створюють перші робочі місця для молоді   Щодо пропозицій і зауважень до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем».

[ Детальніше: ФПУ виступає за ефективні механізми стимулювання роботодавців, що створюють перші робочі місця... ]

ФПУ наполягає на забезпеченні соціально-економічних прав молоді

  ФПУ наполягає на забезпеченні соціально-економічних прав молоді   Федерація профспілок України звернулася до Міністерства освіти і науки України (лист № 04-18/421-СПО від 29.05.2014) з вимогою вжити заходів для забезпечення виконання положень діючої Генеральної угоди.

[ Детальніше: ФПУ наполягає на забезпеченні соціально-економічних прав молоді ]

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ПЕРВИНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РАЗІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

               Первинна профспілкова організація як юридична особа відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску за рішенням суду). Про це ж зазначено і в частині першій статті 18   Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", відповідно до якої профспілки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

[ Детальніше: ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ПЕРВИНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РАЗІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ ]

ФПУ ВІДСТОЮЄ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ У ВЕРХОІНІЙ РАДІ ТА УРЯДІ

  ФПУ ВІДСТОЮЄ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ У ВЕРХОІНІЙ РАДІ ТА УРЯДІ   Як відомо, Федерація профспілок України об’єднує у своїх лавах близько 3 млн. молоді віком до 35 років. Тому відстоювання її інтересів є важливим напрямом нашої діяльності. Серед найактуальніших проблем, з якими сьогодні стикаються молоді люди і сім’ї є забезпечення житлом.

[ Детальніше: ФПУ ВІДСТОЮЄ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ У ВЕРХОІНІЙ РАДІ ТА УРЯДІ ]

ФПУ відстояла свою позицію щодо необхідності врахування інтересів молоді

  ФПУ відстояла свою позицію щодо необхідності врахування інтересів молоді   13 травня 2014 року відбулося підбиття підсумків виконання Генеральної угоди станом на 1.01.2014.

[ Детальніше: ФПУ відстояла свою позицію щодо необхідності врахування інтересів молоді ]